CryptoKids in de Waag
Waag BY-NC-SA

Wie is de baas van het internet?

Goed nieuws voor alle kinderen die beter willen begrijpen hoe het internet werkt en hoe je je privacy online kunt beschermen, want we kunnen het project Cryptokids verder uitvoeren. Dankzij ondersteuning door Fonds 21, Internet4All (XS4ALL) en het SIDN fonds kunnen we samen met onze partners Bits of Freedom en Netwerk Democratie de plannen verder uitwerken, wat uiteindelijk tot een lespakket zal leiden.

In Cryptokids willen we kinderen bewust maken van de principes achter het internet en van het belang van privacy. Kinderen groeien nu immers op in een tijd waarin internet, netwerken en data niet meer weg te denken zijn. Wij vinden het belangrijk dat ze deze termen niet alleen begrijpen, maar ook leren hoe ze op een bewuste manier met internet en privacy om kunnen gaan.

In 2014 hielden twee keer een Cryptokids-bijeenkomst in de Waag, waarin we samen met de doelgroep, kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar, hebben gekeken hoe je je veilig, vrij en vol vertrouwen op internet kunt bewegen. Daardoor begrijpen ze niet alleen beter hoe het internet werkt, maar leren ze dat ook beter naar hun hand te zetten en versterken ze hun 'digitale burgerschap'.