Metro traffic data
Photo by Markus Spiske on Unsplash CC0

Zeggenschap over digitale identiteit in Europa

Dit artikel verkent nieuwe digitale oplossingen voor het veilig delen van persoonlijke informatie bij immigratie. Het is geschreven als onderdeel van ACROSS, een onderzoeksproject dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie. ACROSS heeft als doel de gegevensuitwisseling tussen dienstverleners in de verschillende landen van de EU te verbeteren door prioriteit te geven aan de privacy van burgers.

Lees het artikel in het Engels.