ACROSS richt zich op de verbetering van de gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten in verschillende EU-lidstaten waarbij de privacy van de burgers voorop wordt gesteld. Het project duurt drie jaar en is gefinancierd door de Europese Commissie.

De afgelopen jaren is de gegevensuitwisseling tussen publieke diensten van verschillende lidstaten steeds belangrijker geworden. De Single Gate Way verordening uit 2018 heeft als doel die uitwisseling verder te faciliteren. Deze verordening moet iedere EU burger gemakkelijker kunnen laten wonen, werken, studeren of ondernemen in een ander land door gebruik te maken van een gemeenschappelijke digitale ‘toegangspoort’ waar Europese burgers en bedrijven alle relevante informatie, procedures en diensten kunnen vinden.

Dit punt is nog niet bereikt. Zo heeft niet iedereen toegang tot alle informatie in verschillende lidstaten en zijn niet alle diensten gedigitaliseerd. Met ACROSS ontwerpen we daarom een ecosysteem om overheidsdiensten verder op weg te helpen. Dit doen we door technologie te ontwikkelen die bijvoorbeeld de interoperabiliteit vergroot en waarbij de privacy van burgers behouden blijft. Dit framework zullen we ontwikkelen en testen in drie landen (in Griekenland, Duitsland, Letland).

Waag is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuw governance-model en een data governance framework. Het nieuwe governance-model, geënt op publieke waarden zoals transparantie en soevereiniteit, ontwerpen we samen met EU inwoners. 

De uitkomsten zullen we gebruiken voor het data governance framework dat Waag ook ontwerpt. Het framework moet burgers helpen controle te houden over hun data. Het model bouwt voort op bestaande toepassingen zoals het MyData-model en de ervaringen met Attribute-Based Credentials in het DECODE-project.

Project duration

1 apr 2021 - 31 jan 2024

Team

EU official flag

Dit project heeft subsidie ontvangen van de Europese Commisie binnen de H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 call met Grant Agreement nummer 959157.