wereldvrouwen vrouwendag
Waag BY-NC-SA
internationale vrouwendag

Zonder deze vrouwen geen open, eerlijke en inclusieve toekomst

Waag Futurelab onderzoekt hoe we iedereen kunnen betrekken in het vormgeven van een open, eerlijke en inclusieve toekomst. Veel van ons werk wordt gevoed, geïnspireerd en vormgegeven door vrouwen. Op internationale vrouwendag zetten we graag een aantal van deze vrouwen op een rij (in willekeurige volgorde). Ze inspireren ons, en wie weet kunnen ze ook jou inspireren. 


Kate Raworth is de bedenker van het Doughnut Economy-model dat redeneert vanuit menselijke en sociale behoefte van iedereen, binnen de grenzen van de planeet. In de Ted Talk op Youtube legt ze in 15 minuten uit hoe simpel en doeltreffend het is. 

Mariana Mazzucato is een inspirerende econoom die aantoont dat de overheid een veel grotere rol speelt in innovatie dan voorheen altijd werd aangenomen. Haar laatste boek richt haar pijlen op de consultants rondom de overheid. ‘Hoog tijd dat de overheid de externe consultants eruit gooit en het weer zelf gaat doen,' vertelde ze tegenover Overheid van Nu

Donna Harraway is een invloedrijke feministische denker. Ze inspireert met haar baanbrekende ideeën over technologie, ecologie en de relaties tussen mensen en niet-menselijke wezens. Ook is ze schrijfster van het Cyborg Manifesto en van ons motto: ‘Technology is not neutral. We're inside of what we make, and it's inside of us.’ Op basis van Harraways Staying with the Trouble ontwikkelde VR-collectief Polymorf een installatie. Lees het interview hier.

Meredith Whittaker is president van de Signal Foundation, maar ook bekend van haar onderzoek via het AI Now Institute. Zij speelde een cruciale rol in de Google Walkout, waarbij ruim 20.000 medewerkers van de organisatie deelnamen aan een wereldwijde staking om te protesteren tegen de manier waarop het bedrijf omgaat met seksuele intimidatie kwesties en werknemers in het algemeen. Whittaker sprak eerder over de gevaren van AI. 

Oumaima Hajri is bestuurslid van PublicSpaces en onderzoeker en docent aan de Hogeschool Rotterdam, waar ze onderzoekt hoe AI op een verantwoorde manier kan worden toegepast. Daarnaast studeert ze momenteel AI Ethics & Society aan de University of Cambridge. We spraken met haar over hoe en of AI verantwoord gebruikt kan worden in de Planet B Podcast. 

Siri Beerends is cultuursocioloog en onderzoekt bij medialab SETUP samen met kunstenaars de maatschappelijke impact van digitale technologie. Met haar journalistieke insteek stimuleert ze kritisch debat over kunstmatige intelligentie en toenemende dataficering. Haar promotieonderzoek (Universiteit Twente) gaat over authenticiteit en de vraag op welke manier AI de afstand tussen mensen en machines verkleint. In de Planet B Podcast spraken we met haar over de ‘beloften’ van AI.  

Hanane Abaydi is corporate activist, extern kenniskringlid van het Lectoraat Change Management van de Haagse Hogeschool en medeoprichter van de inclusieve basisschool Waldorf aan de Werf. Ze pleit voor meer begrip voor activisme in organisaties en een diverser wereldbeeld in het onderwijs. ‘We moeten activisme serieuzer nemen,’ vertelde ze ons in de Spelbrekersblog.

Naomi Appelman is voorzitter van het Racism and Technology Center en PhD onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Zij toonde mede aan dat de gezichtsdetectie-algoritmes in de software, die de Vrije Universiteit gebruikt om thuistentamens te controleren, mogelijk racistisch is. Ze legde in de Planet B podcast uit hoe ze te werk zijn gegaan in hun onderzoek. 

Ruha Benjamin is professor African American Studies aan Princeton University, auteur van veelgeprezen boeken als Race After Technology en oprichtster van het Ida B. Wells Just Data Lab. Ze onderzoekt de sociale impact van wetenschap, medicijnen en technologie, waarbij ze zich richt op het verband tussen innovatie, ongelijkheid, gezondheid, rechtvaardigheid, kennis en macht. Benjamin wordt ook wel omschreven als advocaat voor technische rechtvaardigheid. Benjamin verzorgde de openings keynote van de PublicSpaces conferentie 2023. Kijk de lezing terug. 

Kim van Sparrentak is lid van het Europees Parlement voor GroenLinks. Hier was ze onder meer betrokken bij de AI Act, het initiatiefvoorstel over verslavend ontwerp van online diensten en maakt ze zich hard voor het terugdringen van de macht van Big Tech door de ontwikkeling van wet- en regelgeving. Dit jaar verzorgt van Sparrentak de jaarlijkse Staat van het Internet-lezing. 

Julia Janssen is kunstenaar en ontwerper. Met haar werk probeert ze bewustwording van de impact van technologie en digitalisering op de samenleving te creëren. Ze was met haar installatie 0.0146 seconds een van onze gasten tijdens De Staat van het Internet 2020. In 0.0146 seconds besteedt ze aandacht aan het feit dat je in één klik wel 835 privacy policies kunt accepteren, terwijl het honderden uren zou duren om al die policies te lezen. Ze heeft alle privacy statements uitgeprint om ze samen in te lezen - tijdens De Staat van het Internet lazen onder meer GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg en Waag-directeur Marleen Stikker met haar mee.

Cathy O’Neil is een Amerikaanse wiskundige. Zij is auteur van het weblog mathbabe.org en verschillende boeken over datawetenschap, waaronder het bekende Weapons of Math Destruction. Ze omschrijft algoritmen als ‘opinies ingebed in code’ en stelt dat het tijdperk van het einde van vertrouwen in big data is aangebroken. In haar Ted Talk legt ze uit waarom. 

Joy Buolamwini is onderzoeker aan MIT Media Lab, die ontdekte dat veel gezichtsherkenning-technologie niet reageert op haar huidskleur. Ze was een belangrijke stem in de documentaire Coded Bias, die we bij Waag mochten laten zien. Ze richtte de Algorithmic Justice League op en zette haar strijd voort. Haar veel gedeelde Ted Talk is hier terug te zien. 

Shoshana Zuboff is schrijfster en bedenker van de baanbrekende term ‘Surveillance Kapitalisme’ waarin ze de gebruiker beschrijft als product dat verhandeld wordt. Ze noemt dit de ‘nieuwe economische orde’ en ‘een onteigening van cruciale mensenrechten die het best kan worden begrepen als een staatsgreep van bovenaf’. Omroep Human sprak haar over haar boek en over hoe we kunnen losweken van Big Tech.

Audrey Tang is een Taiwanese computerwetenschapper die vanuit de open source en free software movement in de politiek belandde. Nu is ze minister van Digitale Zaken van Taiwan, en wordt ze beschreven als een van de ‘tien grootste Taiwanese computerpersoonlijkheden’. In augustus 2016 werd Tang uitgenodigd om zich bij de Taiwanese Executive Yuan aan te sluiten als minister zonder portefeuille, waarmee ze de eerste transgender persoon in het hoogste uitvoerende kabinet werd. Marleen Stikker was te gast in haar podcast en ging in gesprek over het internet en invloed van burgers op besluitvorming (Youtube). 

Francesca Bria is innovatie-econoom en expert op het gebied van digitaal beleid, werkzaam op het snijvlak van technologie, geopolitiek, economie en samenleving. Ze is honorair hoogleraar aan het Institute for Innovation and Public Purpose aan de UCL in Londen. Samen met o.a. Bria werkte Waag aan DECODE, voor een veilige en eerlijke digitale identiteit voor alle Europeanen. Bekijk haar presentatie over data soevereiniteit. 

Tamar Sharon is hoogleraar Filosofie, Digitalisering en Samenleving en voorzitter van de afdeling Ethiek en Politieke Filosofie en co-directeur van de Interdisciplinaire Hub voor Digitalisering en Samenleving (iHub) aan de Radboud Universiteit. Ze onderzoekt hoe digitalisering publieke waarden destabiliseert en hoe deze het beste beschermd kunnen worden. Ze is lid van de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën van de EC. Tijdens de PublicSpaces conferentie '22 nam Sharon deel aan verschillende sessies. 

Timnit Gebru is een Ethiopische computerwetenschapper.Ze verloor haar baan bij Google nadat ze het bedrijf had gewezen op de ongelijkheden die in AI zijn ingebouwd. Ze schreef mee aan een van de meest invloedrijke artikelen over AI in de recente geschiedenis, waarin zij betoogde dat de vooroordelen die zo aanwezig zijn in grote taalmodellen geen toeval zijn, maar het resultaat van een opzettelijke keuze om snelheid boven veiligheid te stellen. Time rekende haar tot een van de 100 meest invloedrijke denkers over AI.

Nani Jansen-Reventlow is een prijswinnend mensenrechtenadvocaat, gespecialiseerd in strategische procesvoering op het snijvlak van mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en technologie. Daarnaast is ze oprichter van Systemic Justice, een nieuwe organisatie die de manier waarop de wet werkt voor gemeenschappen die strijden voor raciale, sociale en economische rechtvaardigheid radicaal wil transformeren. In 2022 sprak ze De Staat van het Internet uit over radicale gelijkheid en technologie. 

Gepubliceerd

Auteur