Amsterdam Smart Citizens Lab #1
Waag BY-NC-SA
10
dec
2015
20:00
22:00

Big, Open & Beautiful #7: Smart citizens

Smart Citizens: jagen op data

Wanneer kun je het beste een duik nemen in de grachten? Wat is de minst ongezonde route om te hardlopen, of naar je werk te gaan? Kun je het raam ‘s nachts beter dichtdoen, of juist open laten? De moderne stadsbewoner meet het zelf.

De gezondheid van stedelingen – het worden er meer en meer - is afhankelijk van de kwaliteit van hun leefomgeving. Van oudsher onderzoeken gemeentelijke diensten en belangengroepen hoe het gesteld is met onder meer de lucht, de grond en het water. Maar volstaat die informatie nog wel? En, nu nieuwe en goedkope technologie voor handen is, waarom zou je het dan niet gewoon zelf meten? Dan weet je tenminste hoe het er écht voor staat. In je eigen huis, in je eigen straat, en boven je eigen barbecue.

Het Amsterdamse Smart Citizen Lab van Waag is niet de enige in zijn  soort. Over de hele wereld ontstaan communities van zelf metende burgers. Inspirerende voorbeelden komen onder meer uit Manchester, Barcelona (Smart Citizen Kit), Londen en New York (Public Lab). Daar is uitvoerig geëxperimenteerd met goedkope en eenvoudige meetinstrumenten. Ook in Nijmegen, Eindhoven en Rotterdam ontstaan nieuwe meetnetten als aanvulling op de bestaande.

Deze avond nemen we dit ‘participatieve meten’ onder de loep. Hoe rijmen deze bottom-up burger initiatieven met de onherroepelijke smart city, die juist van bovenaf wordt opgelegd?

We luisteren naar bevlogen sprekers Mara Balestrini (IAAC, Barcelona) en Cindy Regalado (Public Lab). We bekijken de resultaten van het eerste Smart Citizens Lab. En sluiten af met een panel. Als altijd geeft Big, Open & Beautiful een stem aan haar publiek. De voertaal is Engels.

Programma

 • Introductie door Frank Kresin (Research director, Waag)
 • Ervaringen en lessen uit het Amsterdam Smart Citizens Lab
 • Discussie met o.a. Ger Baron (Gemeente Amsterdam), Hester Volten (RIVM), Jonathan Carter (Glimworm) en Pieter van Boheemen (Waag)
 • Internationale voorbeelden: Smart Citizen Kit platform (Barcelona) toegelicht door cultural technologist Mara Balestrini en Public Lab (London), door citizen scientist Cindy Regalado.
 • Afronding, tijd voor vraag en antwoord

Over de gasten

 • Ger Baron, CTO Amsterdam Economic Board, stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Doel is een duurzame economische groei in de metropoolregio Amsterdam.
 • Hester Volten, scientist air quality bij het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Hester is ook lid van het iSPEX-team, een succesvol citizen science project waarin burgers met hun smartphone fijnstof meten.
 • Jonathan Carter, based in Amsterdam and with nearly 30 years of experience in Advanced technology, Jonathan is the Technical director of Glimworm and Glimworm Beacons.  

  Since 2010 he has concentrated on IoT and since 2013 co-organises and hosts the Amstedam IoT meetup "sensemakers". Jonathan is passionate to advance the IoT community wherever his experiences can add value. At present Jonathan is attempting to arrange an IoT living lab in the city of Amsterdam.

 • Pieter van Boheemen, hoofd Fablab Amsterdam, Open Wetlab en Open Design Lab bij Waag. Pieter richt zich op opkomende technologieën en de gevolgen daarvan voor mens en maatschappij.
 • Mara Balestrini is a partner and Director of Research at Ideas for Change where she consults on innovation, user engagement, open and collaborative strategies, and exponential growth models. Since 2010, she is an advisor at Centre of Contemporary Culture of Barcelona, on topics such as technology enhanced expositions, user participation and future trends.
 • Cindy Regalado is concerned with Citizen Science, where people initiate their own investigations and explorations (the more extreme end of 'collaborative science'), and works with communities and through Citizens without Borders to create playspaces for reflection and engagement, as well as tools for exploration. At Public Laboratory for Open Technology and Science, she is community organizer.

Big, Open & Beautiful is een serie van Waag en Pakhuis de Zwijger over open data, big data en de mogelijkheden ervan. Deze aflevering wordt mede ondersteund vanuit het Doorbraakproject Big Data en Making Sense, het toekomstige EU-project als opvolger van het Amsterdam Smart Citizens Lab.

Wanneer

10
dec
2015
20:00
22:00

Locatie

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam

projecten