co creatie public stack ontwerp
Waag BY-NC-SA
22
apr
2021
20
mei
2021

Co-designsessies MicroDonor

Waag onderzoekt verantwoorde technologie binnen de verschillende lagen van de Public Stack. In het project MicroDonor richten we ons op Web Monetization, een standaard die momenteel in ontwikkeling is en open, vrijwillige microbetalingen op het web mogelijk maakt. In een reeks co-design sessies bouwen we voort op het publieksprogramma (hier terug te kijken) van 18 maart en zoeken we uit of een systeem van microdonaties een geschikt verdienmodel kan zijn digitale platforms en content. 

We zijn sterk afhankelijk geworden van technologie ontwikkeld door big tech-bedrijven. Een groot deel van deze ‘gratis’ webplatforms baseert hun verdienmodel op het verzamelen en doorverkopen van persoonsgegevens. De gebruiker wordt gezien als een commercieel te exploiteren bron: gegevens zijn geld waard. Waag wil dat publieke waarden doorklinken in onze technologie. Technologie moet open, eerlijk en inclusief zijn en dergelijke exploitatie tegengaan. Dat doen we aan de hand van het Public Stack-model dat ernaar streeft de verdienmodellen achter zulke technologie bloot te leggen.

De afgelopen jaren is een groot aantal organisaties in opmars die wél volgens de Public Stack-waarden opereert. Open-source platforms, contentmakers en culturele instellingen bieden hun materiaal of diensten op een transparante en eerlijke manier aan hun gebruikers. Deze organisaties hebben een financieringsmodel nodig dat op de lange termijn duurzaam is.

Een model als web monetization biedt perspectief: via het Amerikaanse Grant for the Web heeft Waag binnen het project MicroDonor de kans om dit verder te onderzoeken.

MicroDonor gaat om vrijwillige (micro)donaties van gebruikers aan platforms en contentmakers die zij willen steunen. Gebruikers maken automatisch een klein bedrag (denk aan een halve eurocent) over aan een organisatie tijdens het bezoeken van diens platform. Dit gebeurt via Interledger, een protocol waarmee transacties tussen verschillende blockchains kunnen worden gefaciliteerd. Wij onderzoeken de technische én sociale vraagstukken die bij een systeem van microdonaties komen kijken.

Op donderdag 18 maart organiseerden we een publieksprogramma, waarin we in discussie gingen met sprekers vanuit verschillende achtergronden. Nu gaan we de diepte in tijdens een aantal co-design sessies. Samen met experts nemen we het fenomeen web monetization onder de loep. We duiken in het sociaaleconomische vraagstuk, het gebruikersperspectief en het technisch ontwerp. Welke randvoorwaarden moeten er bij een systeem van microdonaties gelden? Uiteindelijk werken we toe naar een prototype van de ‘ideale’ microdonatie webextensie.


Co-designsessie #1 | donderdag 22 april, 13:30 – 15:00 CET
In deze eerste sessie richten we ons voornamelijk op het perspectief van contentmakers en culturele instellingen. Zowel algemene als meer specifieke vragen komen aan bod, zoals:

 • Zijn microdonaties als financieringsmodel duurzaam, in de breedste zin van het woord? Zou het uiteindelijk zelfs huidige verdienmodellen voor digitale platforms en content (zoals via advertentie-inkomsten of een betaalmuur) kunnen vervangen?
 • Wat is jouw ervaring in het gebruik van verschillende verdienmodellen? Welke afwegingen heb jij gemaakt
 • Wanneer zou jij / jouw organisatie gebruik maken van microdonaties? Hoe ziet web monetization er voor jou idealiter uit?
 • Hoe organiseer je welke platforms of content je monetizet?

Co-designsessie #2 | donderdag 6 mei, 13:30 – 15:00 CET
In de tweede sessie richten we ons voornamelijk op het perspectief van open-source ontwerpers. We bouwen voort op de uitkomsten van sessie #1 en laten ons daarbij leiden door dezelfde soort vragen:

 • Zijn microdonaties als financieringsmodel duurzaam, in de breedste zin van het woord? Zou het uiteindelijk zelfs huidige verdienmodellen voor digitale platforms en content (zoals via advertentie-inkomsten of een betaalmuur) kunnen vervangen?
 • Wat is jouw ervaring in het gebruik van verschillende verdienmodellen? Welke afwegingen heb jij gemaakt?
 • Wanneer zou jij / jouw organisatie gebruik maken van microdonaties? Hoe ziet web monetization er voor jou idealiter uit?
 • Hoe organiseer je welke platforms je monetizet?
 • Wat vind je van de web monetization API (en het Interledger protocol) als standaard? En van Coil als web monetization provider?

Co-designsessie #3 | donderdag 20 mei, 13:30 – 15:00 CET
Tijdens de derde sessie ligt de focus op het prototype van de webextensie die wij als Waag ontwikkelen. Vragen daarbij zijn onder andere:

 • Hoe borgen we in de webextensie de waarden die we in de eerste twee sessies hebben opgehaald?
 • Welke functionaliteiten moet de webextensie ten minste bevatten?
 • Hoe moet de webextensie eruitzien voor de gebruiker van platforms en content? En voor de aanbieder van deze digitale dienst? 

Ben jij geïnteresseerd in innovatieve verdienmodellen, heb je waardevolle expertise toe te voegen aan een of meerdere sessies of kan een systeem van microdonaties voor jou of je organisatie iets betekenen? Neem contact op met Hannah via hannah(@)waag.org om te kijken wat voor bijdrage je kan leveren.

Wanneer

22
apr
2021
20
mei
2021

Locatie

Online

projecten