10
nov.
2016
15:00
18:00

De mens zien bij dementie

Hoe kunnen producten, diensten en services beter worden afgestemd op de wensen van mensen die leven met dementie en hun mantelzorgers zodat zij langer zelfstandig en prettig thuis kunnen wonen?

Wij nodigen ontwikkelaars van innovatieve technologie, ondernemers, ontwerpers, onderzoekers, docenten en studenten en ieder ander die is geïnteresseerd uit om mee te doen aan de hackathon ‘De mens zien bij dementie’. Deze wordt gehouden op vrijdag 2 december 2016 in Amsterdam.

Op donderdag 10 november is er een voorbereidende inspiratie- en informatiemiddag 

Enthousiaste sprekers, die innovatief zijn op matching van vraag en aanbod, zullen hun ervaringen delen en ons inspireren! Wij informeren u ook over het onderzoeksproject FIT, waarin de matching tussen vragen en wensen van mensen met dementie en het grote aanbod aan middelen en diensten centraal staat. Doel van dit project is om mensen met dementie te helpen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Met enkele korte presentaties brengen we u op de hoogte van de eerste onderzoeksresultaten.

Hackathon op 2 december 2016 (Digital Life Lab HvA, Wibautstraat 2-4 te Amsterdam)

Tijdens de hackathon gaat het erom een innovatieve ‘fit’ te bouwen tussen vraag en aanbod. Teams werken aan een oplossing waaraan mensen die leven met dementie in hun dagelijks leven echt iets hebben. De vonken gaan ervan afspatten. Gedurende de dag heeft u de gelegenheid om aanwezige experts te raadplegen uit zowel de creatieve industrie, zorg, wetenschap, sociale innovatie als ondernemerschap. Nieuwsgierigheid en het willen exploreren van nieuwe mogelijkheden zijn het startpunt voor de hackathon.

Locatie

Dr. Sarphatihuis, Roetersstraat 2, Amsterdam

project