Amsterdam biking map Human
Human.co BY
10
jan
2019
20:00
22:30

Designing the city: gezondheid en welzijn

Uit peilingen blijkt dat Nederlanders de verbetering van de zorg het belangrijkste politieke issue vinden. Het zorgsysteem wordt momenteel overvraagd en is sterk geïndividualiseerd. De zorg gaat uit van ‘beter maken’, in plaats van 'gezondheid stimuleren'. Ons zorgsysteem is met de decentralisatie in een geheel nieuwe context geplaatst: nieuwe verantwoordelijken, nieuwe aanbieders en revolutionaire ICT-ontwikkelingen. Maar het zorgsysteem is niet aangepast op die nieuwe context: dezelfde organisaties, dezelfde professionals, dezelfde behandelingen, dezelfde opleidingen, dezelfde cliënten en zorgvragen.

Hoe kan dat anders? Eén van de reacties is het idee van 'positieve gezondheid': een zorgbegrip dat kleinschaliger is, uitgaat van sociale verbanden, en heel andere typen behandeling suggereert. 

Maar hoe werkt dit in de praktijk? Wat zijn de primaire issues bij deze nieuwe vorm van onderzoek? Wie zijn de mensen die zich bezighouden met onderzoek en het ontwikkelen van oplossingen? In deze programmareeks onderzoeken we hoe nieuwe ontwerpmethoden en technologieën optimaal kunnen worden ingezet voor onderzoeken en experimenten. Hoe verzamel je data en hoe leiden onderzoeksresultaten tot impact in de stad? En wat is er vervolgens voor nodig om op te schalen en substantiële impact te creëren met de goede ideeën die ontwikkeld worden?

Hoe kunnen wetenschappers, ondernemers, beleidsmakers, burgers en creatieven het beste samenwerken aan oplossingen voor de grootstedelijke vraagstukken? Hoe creëer je een gezonde stad met gelukkige mensen? In de driedelige programmareeks Designing the city buigen het AMS Instituut en Waag zich over deze uitdagingen en gaan we in ontwerpsessies op zoek naar oplossingen.

De entree bedraagt € 5,-, inclusief een drankje. De voertaal van dit evenement is (uitzonderingen daargelaten) Nederlands. 

Programma en sprekers

20:00 Introductie door Socrates Schouten (Commons Lab) en Alexey Pristupa (AMS DataHub)

20:10 Presentaties van Michael Milo, van de initiatieven SamenBeter & de Nieuwe GGZ; Marij Wijffels, van het burgerinitiatief Stadsdorp Nieuwmarkt; Paulien Melis, de motor achter het Waag-project MakeHealth en Esther Veen, onderzoeker bij de 'Rural Sociology Group' van de Universiteit Wageningen, die het onderzoeksproject 'Healing Gardens' presenteert.

20:45 Designsessie aan de hand van de Amsterdam Approach waarin de initiatiefnemers van de projecten samen met het publiek een proces ontwerpen waarin alle partijen in de stad een rol kunnen vervullen. Introductie door Socrates Schouten.

22:00 Afsluiting met borrel

Dit evenement is onderdeel van Waag's Chamber of Commons en wordt mede mogelijk gemaakt door het BankGiro Loterij Fonds.

Wanneer

10
jan
2019
20:00
22:30

Locatie

Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

project