Internet privacy
g4ll4is BY
10
okt
2014
08:45
11:00

Discussie bijeenkomst eID stelsel

In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat burgers en bedrijven in 2017 digitaal zaken met de overheid moeten kunnen doen. Van belang daarbij is een veilige en betrouwbare toegang voor burgers en bedrijven tot deze elektronische dienstverlening.

Digitale indificatie - veilig en makkelijk?
Het eID stelsel wordt daarom ontwikkeld als dé standaard voor online identificatie en uitwisseling van persoonlijke informatie. Betrouwbaarheid en bescherming van privacy zijn de uitgangspunten voor het stelsel. Veiligheid en gemak de doelen. Maar wat vinden we van de huidige eID plannen? En hoe kunnen we zelf bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een verantwoord stelsel?

Het Privacy & Identity lab organiseert samen met Waag een discussie bijeenkomst over deze eID plannen van de overheid. Doel is om duidelijkheid te krijgen over de uitgangspunten, inzicht te krijgen in de (technische) architectuur en geïnformeerd te worden over de huidige status van het eID stelsel.

Programma
09:45 Ontvangst met koffie
10:00 Welkom Jaap-Henk Hoepman (wetenschappelijk directeur Privacy & Identity Lab)

10:05: Presentatie uitgangspunten eID stelsel
10:30: Presentatie architectuur eID stelsel

10:45 Discussie over het eID stelsel 

12:00 Einde bijeenkomst

Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht en kan per email aan het secretariaat van het PI.lab.

Wanneer

10
okt
2014
08:45
11:00

Locatie

Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

project