We code
mobiele burger

Grip op fietsdata

31-10-19 20:00 - 31-10-19 22:00
Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam

Via routeplanners, deelfietsen en camera’s wordt veel data verzameld binnen de mobiliteitssector. Inzichten uit deze data kunnen van grote waarde zijn voor verschillende partijen in de stad. In het geval van auto en OV is er een overvloed aan data beschikbaar; de fietser is echter nog grotendeels een blinde vlek in dit geheel. Met als gevolg dat de doorstroming van fietsen veel minder goed kan worden geholpen dan van auto’s. Inmiddels neemt het gebruik van apps, e-steps en deelfietsen sterk toe. Ook de gemeente zelf verzamelt data; denk aan telpunten en camera’s. Hoe kunnen we de beschikbare data beter ontsluiten, op een manier die eerlijk is en de fietser controle geeft?

Tijdens de kick-off van het Mobiliteitslab op 26 september keken we met onder andere Ruben Verborgh en Vincent Lau vooruit naar de uitdagingen voor fietsdatacommons: wat voor datatechniek is hiervoor nodig, en wat zijn de specifieke uitdagingen van de fiets? Vervolgens zijn inwoners, experts en bedrijven met elkaar om de tafel gegaan in 3 designsprints. Op deze afsluitende bijeenkomst worden de resultaten het Mobiliteitslab teruggekoppeld en praten we over de vervolgstappen.

Dit programma is in het Nederlands. Entree is gratis, registreren kan via Pakhuis de Zwijger.

Programma

  • Welkom & Inleiding
  • Pitches van de deelnemers van het Mobiliteitslab. Drie groepjes hebben zich verdiept in drie verschillende cases en gekeken hoe ‘datacommons’ in die contexten kunnen worden opgezet. Zij presenteren de cases en hun bevindingen.
  • Resultaten van het Mobiliteitslab. Wat waren de gezamenlijke inzichten van het lab? Welke ontwerpprincipes zijn er vastgesteld voor fietsdatacommons?
  • Panel: hoe gaan we verder, en wie doet er mee?
  • Afsluiting

Mobiliteitslab Fietsdatacommons

Het Mobiliteitslab Fietsdatacommons wordt georganiseerd door CTO Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en Waag. Om de stad leefbaar te houden op het gebied van mobiliteit, kunnen inzichten uit data van grote waarde zijn. Maar hoe gaan we daarmee om? Hoe wordt bepaald wat er met onze data gebeurt? Kunnen datastromen van bijvoorbeeld routeplanners en fietstrackers gebruikt worden om de infrastructuur te optimaliseren? Wie heeft toegang tot deze data? En hoe zorgen we dat burgers hier meer grip op krijgen?

Afgelopen maand heeft het Mobiliteitslab Fietsdatacommons de toekomst van fietsdata verkend, samen met onderzoekers, experts en de inwoners van Amsterdam. Het idee van ‘datacommons’ staat centraal: dataplatformen voor gemeenschappelijk gebruik waarbij de gemeenschap gezamenlijk de regels voor toegang en gebruik opstelt. Datacommons komen van pas in situaties waar persoonlijke data in het spel zijn, waarbij de data afkomstig is van diverse bronnen en op meerdere schaalniveaus. Op die manier kunnen de aangesloten mensen en organisaties hun data pasklaar delen: onder voorwaarden die verschillen per situatie.

Dit lab is mede georganiseerd als onderdeel van het Europese onderzoeksproject MUV (Mobility Urban Values). 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No. 723521.