Simone van der Burg - cropped portrait by Jimena Gauna
Jimena Gauna voor Waag BY-NC-SA

Simone van der Burg aangesteld als nieuwe trekker Data Commons Collective

Simone van der Burg, head-of-programme van de Code groep van Waag, is aangesteld als nieuwe trekker van het Data Commons Collective, een initiatief geïnitieerd door het Amsterdam Economic Board bestaande uit uiteenlopende publieke en private organisaties met als doel het creëren van een maatschappelijke visie op data delen. 

Vanuit dit collectief wordt uitgegaan dat data als een nieuwe, digitale hulpbron kan dienen, volledig ten bate van de gemeenschap. Het collectief werd eerder geleid door Marjolein Bot van het Amsterdam Economic Board. Simone heeft zich het afgelopen jaar ingezet om het initiatief vorm te geven, en zal zich in 2024 bezighouden met het voortzetten en verder uitbreiden van het collectief.
 

Data Commons Collective 

Amsterdam Economic Board en Waag Futurelab werken samen aan het ontwikkelen van nieuwe economische modellen die streven naar brede welvaart, gebaseerd op gemeenschapsprincipes. Met het initiatief Data Commons Collective wordt het maatschappelijke nut, de kracht en de grenzen van gemeenschapsvorming onderzocht die door data worden ondersteund. 

De uitdaging is om principes van Data Commons breed toepasbaar te maken. Dit wordt bereikt door een toegankelijk model te creëren dat vertrouwen opwekt en een gevoel van eigendom en gedeelde verantwoordelijkheid bevordert.

Het Data Commons Collective werkt als non-profit organisatie samen met kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee werken we aan belangrijke, toekomstgerichte, maatschappelijke onderwerpen, zoals 'verantwoord data delen'. Momenteel zien we dat de potentie van data om maatschappelijke vraagstukken op te lossen onvoldoende gebruikt wordt. Met dit initiatief proberen we een beweging in gang te zetten om op een verantwoorde manier met data om te gaan en hier daadwerkelijk impact mee te kunnen maken. 

Gepubliceerd

Auteur

projecten

EU official flag

Mobiliteitslab Fietsdatacommons has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 723521.