We code
in een groene stad

Hackathon de groene stad

30-9-20 10:00 - 30-9-20 22:00
Nieuwe Kazernelaan 2 D41, 6711 JC Ede

De stad en de natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo heeft de stad de natuur nodig om wateroverlast en hitte tegen te gaan en is stedelijk groen belangrijk voor de gezondheid van burgers. Maar voor de natuur is de stad ook belangrijk! Wist je bijvoorbeeld dat een kwart van de Nederlandse soorten flora en fauna in de stad leeft?

Tijdens de landelijke hackathon de groene stad gaat een bont gezelschap stadmakers, natuurexperts, studenten, onderzoekers, kunstenaars, stadsboeren, ontwerpers, techneuten, ondernemers, projectontwikkelaars en beleidsmakers aan de slag met uitdagingen op het gebied van:

  1. Bovengronds vergroenen met ondergronds ruimtegebrek;
  2. Met participatie meer biodiversiteit in de stad;
  3. De waarde van groen in stedelijke planning;
  4. Met groen weerbaarder tegen de klimaatcrisis.

Lees hier meer over de thema's.
 

Praktische informatie

Datum: woensdag 30 september
Tijd: 10:00 - 22:00 uur
Locatie: Mauritskazerne Ede & online*

 *Wegens de huidige ontwikkelingen rondom COVID-19 zal de hackathon in hybride vorm plaatsvinden. Een aantal teams kunnen aan de slag op de hoofdlocatie, de Mauritskazerne in Ede. De rest van de teams doen online mee.

Volg de hackathon via de livestream!

Programma

10:00 uur – Opening van hackathon de groene stad
Met o.a.  Louise Vet, Peter Drenth, Andrea van Pol, Harry Boeschoten en Joop Spijker
10:50 uur – Introductie thema’s
Teams gaan uiteen in vier themasessies. Binnen iedere sessie wordt het thema toegelicht en wordt het dagprogramma en de werkwijze toegelicht.
11:30 uur – Werksessie teams: start conceptontwikkeling
Teams starten met het ontwikkelen van hun ideeën, waarbij ze worden begeleid door een coach.
13:00 uur – Lunch
Deelnemers op locatie krijgen een lunch aangeboden. De thuis-deelnemers krijgen voorafgaand aan de hackathon een groenpakket thuisgestuurd, waarin onder andere recepten voor een lekkere wildpluk-lunch te vinden zijn.
13:30 uur - Plenaire inleiding op het middagprogramma
Verschillende experts zullen de teams begeleiden vanuit de Creation Stations.
14:00 uur – Werksessie teams
Vervolg conceptontwikkeling & realisatie van de ideeën.
17:30 uur – Afsluitend programma met Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Gesprek tussen de minister, Peter Drenth, Andrea van Pol, deelnemers en bestuurders over vergroening van steden.
18:00 uur - Diner & voorbereiding pitches
Deelnemers op locatie krijgen een diner aangeboden. De thuis-deelnemers verzorgen het diner zelf.
19:45 uur tot 22:00 uur - Prijsuitreiking
Alle teams krijgen de mogelijkheid om hun project kort toe te lichten aan de jury. In de jury zitten: Arne Weverling, Maike van Stiphout, stadsecoloog Martin van den Hoorn, Jelle de Jong en Agnes van den Berg. De hackathon wordt afgesloten met een prijsuitreiking. 

 

Hackathon de groene stad wordt geproduceerd door Waag in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de City Deal Klimaatadaptatie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, DuurzaamDoor en IVN.