Thema’s hackathon de groene stad

Bovengronds vergroenen met ondergronds ruimtegebrek

Door stedelijke groei en technologische ontwikkeling wordt het ondergrondse web van kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom steeds complexer. Het wordt simpelweg veel drukker onder de grond. Dit levert serieuze beperkingen op voor het planten van groen in de grond, bijvoorbeeld wanneer rekening gehouden moet worden met het feit dat een boom onder de grond net zoveel ruimte nodig heeft als erboven. Hoe kunnen we het gebruik van de ondergrond beter afstemmen met de behoefte aan groen en bodemkwaliteit? Welke alternatieven voor het vergroenen zijn er als de ondergrond geen ruimte biedt?

Met participatie meer biodiversiteit in de stad

De stad is een belangrijk leefgebied voor veel soorten planten, dieren en schimmels. Van de 45.000 soorten leven er wel 10.000 in de stad! Toch staat de biodiversiteit in de stad onder druk door de sobere inrichting en het beheer van publieke en private ruimtes. Hoe kunnen we de biodiversiteit gezamenlijk versterken en op zoek gaan naar mogelijkheden om de stedelijke natuur nog diverser en veerkrachtiger te maken? Hoe kunnen we openbare en private ruimte beter benutten? Welke rol kunnen burgers hierin spelen? En hoe schalen we succesvolle lokale initiatieven op?

De waarde van groen in stedelijke planning 

Toekomstbestendige steden zijn groene steden, met schone lucht en ruimte voor recreatie. Groen in de stad kent veel voordelen. Het draagt bij aan een betere gezondheid en een hoger welzijn, het verkoelt de stad, vangt water op en is een belangrijk leefgebied voor verschillende soorten planten, dieren en schimmels. Hoe kan het dan toch dat groen vaak in de verdrukking komt? Ondanks de vele voordelen van het vergroenen van steden en de bestaande tools die dat inzichtelijk maken, blijft het daadwerkelijk vergroenen van de stad in de praktijk een uitdaging. Hoe kan er beter gebruik gemaakt worden van de diverse onderzoeksgegevens die de waarde van groen onderschrijven? Wat kan datavisualisatie doen voor het inzichtelijk maken van de waarde van groen? En hoe houd je de waarde van groen vervolgens vast in de stedelijke planning?

Met groen weerbaarder tegen de klimaatcrisis

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds zichtbaarder. We beleven meer extreme hitte, hevige stormen en stortbuien. Tegelijkertijd is de stad een plek met uitdagingen op het vlak van gezondheid en natuur. De leefomgeving moet uitnodigen tot gezond gedrag en de biodiversiteit versterken. Groen kan hier een belangrijke rol in spelen. Welke slimme oplossingen voor stadsgroen dragen zowel bij aan klimaatadaptatie als gezondheid en biodiversiteit? Zijn er datacombinaties te maken tussen de verschillende maatschappelijke onderwerpen als biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie die handvatten bieden voor beleid? Wat is bijvoorbeeld de optimale locatie van groen?

hackathon de groene stad