We code
in een groene stad

Hackathon de groene stad

30-9-20 10:00 - 30-9-20 22:00
Nieuwe Kazernelaan 2 D41, 6711 JC Ede

De stad en de natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo heeft de stad de natuur nodig om wateroverlast en hitte tegen te gaan en is stedelijk groen belangrijk voor de gezondheid van burgers. Maar voor de natuur is de stad ook belangrijk! Wist je bijvoorbeeld dat een kwart van de Nederlandse soorten flora en fauna in de stad leeft?

Tijdens de landelijke hackathon de groene stad gaat een bont gezelschap stadmakers, natuurexperts, studenten, onderzoekers, kunstenaars, stadsboeren, ontwerpers, techneuten, ondernemers, projectontwikkelaars en beleidsmakers aan de slag met uitdagingen op het gebied van:

  1. Bovengronds vergroenen met ondergronds ruimtegebrek;
  2. Met participatie meer biodiversiteit in de stad;
  3. De waarde van groen in stedelijke planning;
  4. Met groen weerbaarder tegen de klimaatcrisis.

Lees hier meer over de thema's.
 

Praktische informatie

Datum: woensdag 30 september
Tijd: 10:00 - 22:00 uur
Locatie: Mauritskazerne Ede & online*

 *Wegens de huidige ontwikkelingen rondom COVID-19 zal de hackathon volledig online plaatsvinden. Alle deelnemers en coaches werken vanuit een online omgeving en de plenaire programma onderdelen worden live vanuit de Mauritskazerne uitgezonden.

Volg de hackathon hier via de livestream!

Programma

10:00 uur – Opening van hackathon de groene stad
Met o.a.  Louise Vet, Peter Drenth, Andrea van Pol, Harry Boeschoten en Joop Spijker
10:50 uur – Introductie thema’s
Teams gaan uiteen in vier themasessies. Binnen iedere sessie wordt het thema toegelicht en wordt het dagprogramma en de werkwijze toegelicht.
11:30 uur – Werksessie teams: start conceptontwikkeling
Teams starten met het ontwikkelen van hun ideeën, waarbij ze worden begeleid door een coach.
13:00 uur – Lunch
Deelnemers krijgen voorafgaand aan de hackathon een groenpakket thuisgestuurd, waarin onder andere recepten voor een lekkere wildpluk-lunch te vinden zijn.
13:30 uur - Plenaire inleiding op het middagprogramma
Verschillende experts zullen de teams begeleiden vanuit de Creation Stations.
14:00 uur – Werksessie teams
Vervolg conceptontwikkeling & realisatie van de ideeën.
17:30 uur – Afsluitend programma met Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Gesprek tussen de minister, Peter Drenth, Andrea van Pol, deelnemers en bestuurders over vergroening van steden.
18:00 uur - Diner & voorbereiding pitches
Deelnemers verzorgen het diner zelf.
19:45 uur tot 22:00 uur - Award ceremonie
De hackathon wordt afgesloten met een award ceremonie. Alle 28 teams krijgen de mogelijkheid om hun project kort toe te lichten aan de jury. 

De jury maakt een keuze voor een winnaar op basis van documentatie die de teams einde middag aanleveren en de pitches. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt een subsidie van €20.000 beschikbaar voor de uitwerking van het beste idee. Daarnaast kunnen er één of meer eervolle vermeldingen door de jury benoemd worden.

Bekijk hier het volledige programma.

Hackathon de groene stad wordt geproduceerd door Waag in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de City Deal Klimaatadaptatie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, DuurzaamDoor en IVN.