DDS Avatars
De Digitale Stad BY
De Digitale Stad DDS
DDS BY-NC-SA
15
jan
2017
13:30
16:00

Hacking Heritage Lab #1 Bits & Bakstenen

Bakstenen als erfgoed kennen we. Maar hoe bewaren en restaureren we bits? En hoe presenteren we dit in een museum? Meld je aan en praat mee! 

De 23ste verjaardag van De Digitale Stad zullen we met beide handen aangrijpen om terug te kijken naar het eerste publiek toegankelijke internet van Nederland en te onderzoeken hoe digitaal erfgoed gerestaureerd, bewaard en ten toon gesteld kan worden. Feestelijke taart en een programma waarin we met experts praten over manieren van digital opgraven en tentoonstellen!

Wat was De Digitale Stad ook alweer? Fris je geheugen op met een filmpje!

Tijdens de eerste aflevering van de Hacking Heritage Labs richten we ons op De Digitale Stad en haar gebruikers. We gaan graven in digitaal verleden. Het belang van DDS als digitaal erfgoed valt niet te onderschatten. Als eerste publiekelijke toegang tot het internet in Nederland heeft dit immense impact gehad op de stad, de technologie en de democratisering van internet. Waar fysiek erfgoed te archiveren, tentoonstellen en bezichtigen valt, is dit met digitaal erfgoed nog niet zo simpel. Zeker een interactieve online omgeving als de digitale stad. Vaak opgeslagen op verouderde technische apparatuur, brengt dit uitdagingen met zich mee als het gaat om archiveren en tentoonstellen.

Op het programma staan onder andere de volgende sprekers : 

  • Judikje Kiers, directeur van het Amsterdam Museum zal het belang van DDS als erfgoed voor de stad bespreken. 
  • Charles Jeurgens, hoogleraar Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, zal het hebben over digitaal erfgoed, visies op op het conserveren en toegankelijk maken van van digitale monumenten zoals De Digitale Stad. 
  • Oud DDS-bewoners zoals o.a.: Christine Karman, ReindeR Rustema, Henk Langendijk, Willem Kei en Marleen Stikker over DDS, de ervaringen, het tijdsgewricht waarin DDS ontstond en het historisch belang 

15 januari is ook de kick-off van het project: 'De DDS Herleeft', een verkenning naar het archiveren en tentoonstellen van een complexe online omgeving. We zullen spreken met oud DDS-bewoners, experts en studenten van de UvA die al begonnen zijn met graven in de bits.

Het komende jaar zullen we een aantal Hacking Heritage Labs organiseren, om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang en het uiteindelijke resultaat van onze opgravingen en methodes van conserveren en tentoonstellen.

Het programma zal om 13.30 uur beginnen en rond 16.00 uur afsluiten met een feestelijke borrel. Ben jij een Amsterdammer, oud DDS-er, historicus, journalist, vakexpert of student? Meld je snel aan. 

Dit project is een samenwerking tussen het Amsterdam Museum, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Universiteit van Amsterdam en Waag.

Wanneer

15
jan
2017
13:30
16:00

Locatie

Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

project