Amsterdam. Rain on the window
John Cooper BY-NC-ND
11
okt
2018
16:00
21:30

Pre-launch Chamber of Commons

De Chamber of Commons ondersteunt de belangen van commons en commoners. Commons zijn gedeelde bronnen die worden beheerd door gemeenschappen met het doel hun duurzaamheid en inclusiviteit te garanderen. Tijdens deze pre-lancering zullen we onze plannen voor de Chamber of Commons delen en enkele projecten presenteren, zoals Politics of Nature en Amsterdam Rainproof.

World Commons Week

Van 4 tot 12 oktober vindt de World Commons Week plaats. Precies vijftig jaar geleden verscheen het artikel The Tragedy of the Commons van bioloog Garett Hardin in Science. Sinds die publicatie hebben tal van onderzoekers zich in het zweet gewerkt om Hardins pessimistische kijk op de commons te ontkrachten. 

Deze oktober gaat ook de Chamber of Commons van start. De Chamber of Commons is een initiatief van Waag dat de belangen en ideeën van de commons versterkt. Commons zijn gedeelde hulpbronnen, door een gemeenschap beheerd vanuit het oogpunt van duurzaamheid, inclusiviteit en publieke meerwaarde. Het doel van de Chamber is om de bekendheid van commons-initiatieven te stimuleren, de zinnen te prikkelen, en nieuwe manieren te demonstreren waarop de commons maatschappelijke vraagstukken kunnen adresseren. 

Programma

16.00 Inloop
16.30 Welkom door Socrates Schouten (Waag, Chamber of Commons) en inleiding tot de casus
17.00 Spelronde 1
18.00 Maaltijd met sandwiches
18.45 Spelronde 2
20.00 Plenaire synthese
20.45 Borrel

We hopen je te verwelkomen op donderdag 11 oktober in de Waag, Nieuwmarkt 4, Amsterdam.
De toegang is € 5,-.

Politics of Nature

“Politics of Nature” is het eerste initiatief dat in de Chamber of Commons wordt uitgenodigd om nieuwe relaties tussen mens en natuur te verkennen. Politics of Nature is een nieuw experiment op basis van democratische methoden, serious gaming en immersive tech, geïnspireerd op de ideeën van Bruno Latour en Spinoza. “In een tijd dat zowel het klimaat als de democratie wankelen, moeten we experimenteren met nieuwe manieren om lastige politieke vraagstukken te adresseren en vormen van samenleven te ontwikkelen,” zegt Jakob Raffn, mede-initiatiefnemer van Politics of Nature.

Amsterdam Rainproof

Terwijl Europa deze zomer een van de meest intense droogtes in de recente geschiedenis heeft meegemaakt, geldt voor Amsterdam juist overvloede neerslag als kernprobleem van het veranderende klimaat. De stad is dichter bevolkt, intensiever gebruikt en steeds meer ‘versteend’; tegelijkertijd hebben we te maken met steeds intensere hoosbuien.

We moeten, kortom, onze relatie met water opnieuw vormgeven. Politics of Nature is een spel waarmee een sterkere democratische legitimiteit wordt geschapen waarin niet alleen mensen, maar ook planten, dieren en gebouwen hun stem kunnen verheffen. Het spel gaat over het vergroten van het aantal betrokken actoren en het bereiken van ‘consents’ voor co-existentie.

Dit evenement is onderdeel van Waag's Chamber of Commons en wordt mede mogelijk gemaakt door het BankGiro Loterij Fonds.

Wanneer

11
okt
2018
16:00
21:30

Locatie

Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

project