MozFest
Mozilla CC0
11
mrt
2022
13:00
14:30

Waag op MozFest 2022

De opname van deze sessie is terug te kijken via de website van MozFest na het aanmaken van een account.


MozFest is een jaarlijks internationaal tech-festival van de Mozilla Foundation — de community achter de open-source webbrowser Firefox. Waag doet dit jaar mee aan het festival met een sessie over datacommons. Aan de hand van vier use-cases gaan we de mogelijkheden en uitdagingen verkennen. Deelnemers die interesse hebben in het onderwerp worden uitgenodigd om hun ervaring te delen en, als de tijd het toelaat, hun eigen use-case te introduceren. Tickets voor het festival zijn verkrijgbaar tegen een vrijwillige bijdrage.

Meer informatie en tickets

Datacommons
Met het groeiende bewustzijn van de negatieve effecten van de privatisering van data, groeit de zoektocht naar datagovernance-modellen gebaseerd op publieke waarden. Het governancemodel van de commons biedt een veelbelovend uitgangspunt voor de discussie over het collectief beheer van data.

Het collectief vaststellen van de regels voor specifieke omstandigheden staat daarbij centraal. De organisatorische en juridische vragen laten we voorlopig achterwege en we richten ons op de operationele aspecten van datacommons: wat zijn mogelijke regels voor het verzamelen, transformeren, ontsluiten en delen van data?

We gaan in op vragen als: moeten alle gegevens openbaar zijn? Zo nee, wie heeft toegang tot de gegevens en hoe vermijden we het ‘freeridersprobleem’? Hoe gaan we om met specifieke soorten bronnen in specifieke omstandigheden binnen een gemeenschappelijk gegevensbestand? In hoeverre verwachten we dat deze regels automatisch worden gehandhaafd en wanneer is menselijk ingrijpen nodig? Welke automatiseringsmechanismen hebben we beschikbaar om dit af te dwingen?

In de sessie bespreken we deze use-cases:

  • Tom Griffioen van Clappform spreekt over energiebesparing bij verhuur en de moeilijkheden bij het verkrijgen van gegevens.
  • Quirine van Eeden van Waag presenteert de use-case van BioCommons, een project dat zich richt op het verantwoord delen van genetische data.
  • Hayo Schreijer zal de use-case van sensordata en de voorwaarden voor delen presenteren.

AMdEX
Deze workshop is onderdeel van het AMdEX fieldlab-project. AMdEX versnelt de overgang naar een eerlijke data-economie door data-eigenaren controle te geven over data, zelfs wanneer ze besluiten deze voor anderen toegankelijk te maken. Hiertoe ontwerpen en ontwikkelen we samen een neutrale en onafhankelijke infrastructuur die eigenaren van data en algoritmen in staat stelt gebruiksregels op te stellen en te handhaven. AMdEX is een samenwerking tussen AMS-IX, UvA, SURF, deXes, Waag en Amsterdam Economic Board en wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Wanneer

11
mrt
2022
13:00
14:30

Locatie

Online

project

Deze activiteit is (mede)gefinancierd met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL. CLICKNL is het topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de creatieve industrie.