Een manier om het groeiende aantal vragen rondom genetische data te adresseren is door het te zien als gedeelde natuurlijke en culturele hulpbron; een ‘commons’. Een dergelijke commons ─ zoals bijvoorbeeld ook de lucht, de bossen en het grondwater ─ wordt beheerd door de gemeenschap, volgens afspraken en normen. Het plaatsen van genetische data in dit denkkader stelt het publieke belang dat hierin verankerd is centraal. De genetische commons is relatief nieuw en wordt in rap tempo geprivatiseerd, onder andere door consumentgerichte DNA-tests. Dit maakt het onderzoek naar nieuwe beheermethoden van borging en ontsluiting van deze data een urgente uitdaging.

Om te onderzoeken hoe wij als samenleving met onze biologische en genetische data kunnen omgaan, en hoe deze als een commons gezien kunnen worden, is Waag samen met het Julius Centrum van UMC Utrecht en Carelliance het project BioCommons gestart. Het project stelt zich als doel kennis te ontwikkelen in drie gebieden:

  1. De juridisch-ethische fundamenten voor het verzamelen en delen van biologische datasets.
  2. De technische inrichting van het geven van toegang tot genetische data.
  3. Het handelingsperspectief van de burger.

Dit onderzoek maakt deel uit van het Open Wetlab en het Commons Lab van Waag.

Project duration

1 nov 2021 - 31 dec 2023

Team

Financiers

Deze activiteit is (mede)gefinancierd met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL. CLICKNL is het topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de creatieve industrie.