Gizing_Khalandi_Waag

Gizing KhalandiStagiair

Gizing Khalandi is een afstudeerstagiair van de onderzoeksgroep Code binnen Waag. Tijdens haar afstudeerstage onderzoekt ze de online identiteitsontwikkeling van jongvolwassenen. Hierin focus zij op hoe jongvolwassenen verschillende online identiteiten presenteren op social media. Hoe voorkomen ze dat er ongemakken ontstaan door de verschillende publieken (vrienden, familie, kennissen, etc)?

Momenteel is Gizing bezig met de afronding van haar Master Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze is voornamelijk geïnteresseerd in verschillende toekomstbeelden en ethische vraagstukken die ontstaan met de komst van nieuwe technologieën. Eerder studeerde ze Communicatie Multimedia Design aan de Hogeschool van Amsterdam en Vrijetijdsmanagement aan Helicon MBO Tilburg. 

Daarnaast is Gizing actief bezig haar kennis over design te verbreden en te delen. Dit doet zij onder andere door werkzaamheden te verrichten voor Design United, Manifestations, en Speculative Futures Amsterdam.