Gizing_Khalandi_Waag

Gizing KhalandiStagiair

Gizing Khalandi was een afstudeerstagiair van de onderzoeksgroep Code binnen Waag. Tijdens haar afstudeerstage onderzocht ze de online identiteitsontwikkeling van jongvolwassenen. Hierin focuste zij op hoe jongvolwassenen verschillende online identiteiten presenteren op social media. Hoe voorkomen ze dat er ongemakken ontstaan door de verschillende publieken (vrienden, familie, kennissen, etc)?

Gizing volgde tijdens haar stage de Master Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze is voornamelijk geïnteresseerd in verschillende toekomstbeelden en ethische vraagstukken die ontstaan met de komst van nieuwe technologieën. Eerder studeerde ze Communicatie Multimedia Design aan de Hogeschool van Amsterdam en Vrijetijdsmanagement aan Helicon MBO Tilburg.