Fairphone 2 part
Fairphone BY-NC-SA
waag

Producten

Eén van de ambities van Waag is om relevante technologie en prototypes die zijn ontwikkeld ook daadwerkelijk breed te kunnen inzetten in de samenleving. Met dat doel voor ogen vindt de opschaling van prototype naar product plaats binnen afzonderlijke product BV's of wordt de productie, verkoop en distributie aan derde partijen uitbesteed.

Enkele voorbeelden van producten en concepten die in de loop van de tijd op de markt werden geïntroduceerd zijn: Pilotus (e-mailen met beeld en geluid voor verstandelijk beperkten), De Verhalentafel (multimediatafel), 7scenes (softwareplatform voor locatiegebonden routes en games) en de Culture Grid-diensten (internetdiensten). In 2013 werd aan deze lijst Fairphone toegevoegd, dat streeft om de elektronica-industrie van binnenuit te veranderen. Inmiddels zijn er al meer dan 100.000 bezitters van de fair smartphone.

Deze producten zijn voortgekomen uit eerdere (onderzoeks)projecten van Waag.