Roken tijdens en na de zwangerschap heeft negatieve gevolgen voor (ervaren) gezondheid van ouders en kinderen, en verhoogt de kans dat kinderen later zelf ook gaan roken.

In dit project beoogden wij deze intergenerationele cirkel te doorbreken door het versterken van rookpreventie binnen de integrale gezinsaanpak 'VoorZorg', een programma voor kwetsbare jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind. Zij krijgen tot twee jaar na de geboorte intensieve verpleegkundige ondersteuning in opvoeding, leefstijl, persoonlijke ontwikkeling. VoorZorg is afgestemd op bestaande voorzieningen en betrekt de sociale omgeving van de vrouwen.

Het programma leert vrouwen hoe zij kunnen stoppen met roken, maar dagelijkse ondersteuning om dit vol te houden ontbreekt. Tijdens de zwangerschap rookt 33% van de VoorZorg-deelnemers, twee maanden na de bevalling is dit 49%. In dit project ontwikkelen, implementeren, en evalueren we een innovatieve interventie ‘applied gaming’ voor duurzame rookpreventie in kwetsbare gezinnen. Wij richten ons hierbij zowel op vaardigheden van de moeders zelf, als op een duurzame verandering in hun sociale omgeving.

Het project bestond uit drie onderdelen:

  1. Co-creatie van game-elementen met VoorZorg-deelnemers, hun sociale omgeving, en VoorZorg-verpleegkundigen.
  2. Pilot implementatie en evaluatie van de game-elementen binnen het landelijke VoorZorg-programma.
  3. Ontwikkelen van een implementatie- en evaluatieplan voor uitrol van de game-elementen binnen andere settings in Nederland.

Dit project was een samenwerking van AMC/UVA afdeling Sociale Geneeskunde, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, VUmc afdeling Sociale Geneeskunde, GGD Amsterdam en 1elijns Amsterdam. Het project is mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra (FNO).

Project duration

1 apr 2017 - 1 apr 2019

Links

Team

Financiers

  • Fonds NutsOhra - FNO