Tijdens de coronacrisis ervoer de Nieuwmarktbuurt de rust en stilte in de doorgaans zo drukbevolkte buurt. We genoten van de stilte, en maakten eindelijk eens kennis met elkaar. Nu het publieke leven weer op gang komt, vrezen we de nieuwe drukte ook een beetje. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Nieuwmarktbuurt vasthoudt wat ze herwonnen heeft? Dat doen we met elkaar!

Thuisvoelen in de binnenstad

De Gemeente Amsterdam wil het beleid voor de publieke ruimte iets laten vieren om ervoor te zorgen dat we ons thuis blijven voelen op de Wallen, de Nieuwmarkt en in de binnenstad. Er komen initiatieven op gang en mooie ideeën los. Als culturele organisaties, ondernemers, buurtinitiatieven, wetenschappers en bewoners, willen hierin samenwerken. We noemen het: Culturele Terrassen.

Culturele Terrassen is een initiatief van onder meer Waag, Oude Kerk, Museum het Rembrandthuis, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, het Compagnietheater, Universiteit van Amsterdam en de KNAW. Met dit project willen we de publieke ruimte in het centrum samen met de buurt een nieuwe invulling geven, met initiatieven van- en uit de buurt.

Culturele Terrassen heeft drie doelen. Allereerst creëren we ruimte voor ontmoeting, een plek voor sociale activiteiten van bewoners die klein behuisd zijn. Er is ruimte voor optredens die (nu) niet binnen de muren van de culturele podia kunnen plaatsvinden en ruimte voor maatschappelijk initiatief. Daarnaast stimuleren we samenwerking in de buurt, door ons gezamenlijk te richten op een zelf-organiserende programmering door bewoners, culturele organisaties en ondernemers. En we focussen ons op het terugvinden van de gezamenlijkheid in de Nieuwmarktbuurt. Door de commons in de buurt te versterken, winnen we publieke waarden en publiek domein terug.

Covid-19 maatregelen
Denk bij het insturen van je voorstel aan de huidige maatregelen.

 • Buiten zijn groepen van maximaal 4 personen (of 1 huishouden) toegestaan.
 • Er zijn maximaal 30 personen per binnenruimte toegestaan, maar dan moeten zij wel 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel.
 • Buitenactiviteiten dienen geen aantrekkende werking te hebben. Muziek in de openbare ruimte is daarom helaas niet mogelijk.

Wat?

 • Ruimte voor ontmoeting, een plek voor sociale activiteiten van bewoners.
 • Ruimte voor optredens die (nu) niet binnen de muren van de culturele podia kunnen plaatsvinden en ruimte voor maatschappelijk initiatief.
 • Stimuleert samenwerking in de buurt, door een zelforganiserende programmering door bewoners, culturele organisaties en ondernemers.
 • Focus  op het terugvinden van de gezamenlijkheid in de Nieuwmarktbuurt. Door de buurt te versterken, winnen we publieke waarden en publiek domein terug.

  
Waar?

Culturele Terrassen vindt plaats in ‘tijdelijke autonome zones’ (TAZ) aangegeven op pleinen en straten in de binnenstad. We beginnen met de Nieuwmarkt en het Oudekerksplein. Maar denk ook aan het pleintje bij de Sluys en het ‘podium’ naast de Zuiderkerk (Zuiderkerkhof).

Wanneer?


De programmering gaat van start in november en loopt door tot en met januari 2021. Bij genoeg belangstelling uit de buurt zal een tweede fase starten in februari. 

Wat biedt Culturele Terrassen?

Culturele Terrassen biedt een financiële ondersteuning die past bij de activiteiten die vanuit de buurt georganiseerd worden. Daarnaast ondersteunen we door contact te leggen met bewoners en te overleggen met stadsdeel Centrum: denk bijvoorbeeld aan het maken van een evenementenmelding als dat nodig is. De productie van het evenement ligt echter wel bij de organiserende partij.

Toegang 

Alle Culturele Terrassen activiteiten zijn gratis toegankelijk voor buurtbewoners. Meld u aan om een plek te reserveren via moc.liamg@nessarretelerutluc. Vermeld naam, mobiele nummer, e-mailadres en postcode.

Programma (onder voorbehoud)

Het onderstaande programma wordt de komende tijd aangevuld met tijden, locaties en eventuele sprekers.

Doorlopende expositie: Nieuwmarkt Kunstenaars van 6 november tot 3 januari in de Oude Kerk.

November
21   Lootjes trekken met de hele buurt!
29   Sinterklaas Speurtocht voor ‘t hele gezin, Museum Ons’ Lieve Heer Op Solder. Aanvang 11:00 uur.

December
6    Rembrandtlezing in de Sebastiaanskapel (Oude Kerk). 12:30 - 13:15 uur.   
17   Kerstverhaal voor de buurt, Museum Ons’ Lieve Heer Op Solder. Aanvang 17:45 uur.

Project duration

1 aug 2020 - 1 jan 2021

Links

Team

Financiers

Partners

 • Oude Kerk
 • Museum het Rembrandthuis
 • Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
 • Compagnietheater
 • Universiteit van Amsterdam
 • KNAW