Cyberspace Salvations: science fiction science faction was een symposium van drie avonden over de wederzijdse beïnvloeding van science fiction en de ontwikkeling van computertechnologie, georganiseerd door Waag, Internet provider XS4ALL en het Cyberspace Salvations onderzoeksteam van de Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Midden jaren tachtig nam de opkomst van digitale technologie een enorme vlucht. Het zou de wereld drastisch gaan veranderen, dat was duidelijk. Alleen, niemand wist hoe. In zijn science fiction roman Neuromancer (1984) introduceerde William Gibson het begrip cyberspace, een onaardse ruimte die werd omsloten door computernetwerken. De toekomstvisie van Gibson en andere cyberpunk schrijvers als Bruce Sterling en Rudy Rucker inspireerde ontwikkelaars van computers, het internet en computerspellen zoals World of Warcraft en Second Life. Op hun beurt inspireerden deze technologische producten de schrijvers van science fiction.

Prominente ontwerpers van virtuele werelden, cyberpunkschrijvers en de oprichter van een cyberculture magazine gingen in gesprek met publiek en sociale wetenschappers. Het centrale thema was de kruisbestuiving tussen science fiction en ‘science faction’, hoe deze vooraf ging aan de digitale wereld van vandaag en vorm kan geven aan nieuwe technologie in de toekomst.

Sprekers in deze serie (2007)

  • Bruce Sterling (cyberpunkschrijver, ontwerper) & Prof. P. Pels (Antropologie, Universiteit Leiden)
  • Rudy Rucker (oprichter cyberpunkbeweging) & RU Sirius (oprichter cyberculture magazine ‘Mondo 2000’)
  • Brenda Laurel (virtuele wereld- en gamesontwerper) & Bruce Damer, Galen Brandt (virtuele wereld ontwerpers & performers)

Project duration

20 mrt 2007 - 1 mei 2007

Publications

Partners

  • Universiteit van Leiden
  • Internet4All (XS4ALL)
  • Erasmus Universiteit Rotterdam