In het project ‘Design for community well-being’ gingen Waag en het Delft Institute of Positive Design samen met Stadsdorp Nieuwmarkt op zoek naar de principes van geluk en welzijn in een gemeenschap. 

Afgelopen jaren is de interesse in de relatie tussen design en menselijk welzijn enorm gegroeid. Ook binnen Waag is ‘Design for happiness’ inmiddels een bekend begrip. We streven ernaar om met onze concepten mensen in staat te stellen de kwaliteit van hun leven te verbeteren, en hun geluk(sbeleving) centraal te stellen. Huidige Positive Design-methoden benaderen ‘geluk’ als een individuele aangelegenheid, terwijl ontwerpers meestal niet voor individuen ontwerpen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat bijdragen aan een groter geheel tot een gevoel van zingeving en verwantschap leidt, wat iemands welzijn flink versterkt. Daarom wilden we onze grenzen iets verleggen en ontdekken hoe we, in plaats van voor het geluk van een individu, kunnen ontwerpen voor het geluk van een groep.

Stadsdorp Nieuwmarkt
De context van dit afstudeerproject was Stadsdorp Nieuwmarkt; een groep bewoners uit de Nieuwmarktbuurt die samen een hechte en actieve community willen vormen, die als lokaal sociaal vangnet kan dienen wanneer nodig. Stadsdorp Nieuwmarkt fungeerde als een pilotgroep in het onderzoekstraject, om inzichten over community welzijn samen mee te ontwikkelen en testen.

Daarnaast was ook het online uitleenplatform Peerby bij het project betrokken als extern adviseur. Achter het succes van Peerby zit een veel denkwerk en ervaring die van nut kan zijn bij het ontwikkelen van een online structuur voor Stadsdorp Nieuwmarkt.

Plan van aanpak
Tot halverwege 2014 deed Hester van Zuthem samen met de bewoners van de Nieuwmarkt onderzoek naar het begrip ‘community well-being’. Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de verschillende verschijningsvormen van communities en daaruit een visie te ontwikkelen om te ontwerpen voor het welzijn van een community. Uiteindelijk doel was de sociale interactie binnen Stadsdorp Nieuwmarkt te ondersteunen.

Project duration

1 dec 2013 - 1 jul 2014

Links

Publications

Partners

  • Delft Institute of Positive Design
  • Stadsdorp Nieuwmarkt
  • Peerby