Design voor community welzijn van start

Afgelopen maand is een nieuw project van start gegaan: ‘Design for community well-being’. In dit project gaan Waag en het Delft Institute of Positive Design samen met Stadsdorp Nieuwmarkt op zoek naar de principes van geluk en welzijn in een gemeenschap.

Wetenschappelijke literatuur en andere bronnen wijzen op een groeiende interesse in het versterken van collectief welzijn. Toenemende verstedelijking heeft in Nederland – en andere westerse samenlevingen – geleid tot individuelere levensstijlen en vervreemding.

“Aan de ene kant zijn we omringd door veel meer mensen dan onze voorouders, maar aan de andere kant zijn we veel minder vertrouwd met de mensen om ons heen waardoor we grotere eenzaamheid en vervreemding ervaren.” (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, p.9 verwijzend naar Buss, 2000).

Daarnaast moedigt de huidige regering een ‘participatiesamenleving’ aan, waarin sociale zekerheid op lokaal niveau moet worden georganiseerd. Deze situatie vraagt om nieuwe manieren van samenleven, en nieuwe middelen om mensen te ondersteunen in het gezamenlijk organiseren van het leven in de stad.

Design & community welzijn
Afgelopen jaren is de interesse in de relatie tussen design en menselijk welzijn enorm gegroeid. Ook binnen Waag is ‘Design for happiness’ inmiddels een bekend begrip. We streven ernaar om met onze concepten mensen in staat te stellen de kwaliteit van hun leven te verbeteren, en hun geluk(sbeleving) centraal te stellen. Huidige Positieve Design methoden benaderen ‘geluk’ als een individuele aangelegenheid, terwijl ontwerpers meestal niet voor individuen ontwerpen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat bijdragen aan een groter geheel tot een gevoel van zingeving en verwantschap leidt, wat iemands welzijn flink versterkt. Daarom willen we onze grenzen iets verleggen en ontdekken hoe we, in plaats van voor het geluk van een individu, kunnen ontwerpen voor het geluk van een groep.

Stadsdorp Nieuwmarkt

De context van dit afstudeerproject is ‘Stadsdorp Nieuwmarkt’; een groep bewoners uit de Nieuwmarktbuurt die samen een hechte en actieve community willen vormen, die als lokaal sociaal vangnet kan dienen wanneer nodig. Stadsdorp Nieuwmarkt zal als een pilot groep fungeren in het onderzoekstraject, om inzichten over community welzijn samen mee te ontwikkelen en testen.

Daarnaast is ook het online uitleenplatform Peerby (www.peerby.com) bij het project betrokken als extern adviseur. Achter het succes van Peerby zit een heleboel denkwerk en ervaring die zeer van nut kan zijn bij het ontwikkelen van een online structuur voor Stadsdorp Nieuwmarkt.

Komend half jaar zal afstudeerster Hester van Zuthem samen met de bewoners van de Nieuwmarkt onderzoek doen naar het begrip ‘community well-being’. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de verschillende verschijningsvormen van communities en daaruit een visie te ontwikkelen om te ontwerpen voor het welzijn van een community. Deze visie zal zij bij het Stadsdorp toepassen om te kijken hoe dit een bloeiende community kan worden. Uiteindelijk doel is dat zij een product service system ontwikkelt om sociale interactie binnen Stadsdorp Nieuwmarkt te ondersteunen.

Onze bevindingen zullen we middels maandelijkse blogposts delen. 

(Hester van Zuthem, Marise Schot en Sacha van Tongeren)

Bronvermelding: 

  • Seligman, M.E.P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 5-14.