Om de vaardigheid van leerlingen in het vertellen te stimuleren, heeft Teleac/NOT, in het kader van het vak Nederlands voor klas 1 en 2 van het vmbo, de tv-lesreeks Vertellen in het VMBO ontwikkeld. Als eigentijdse uitbreiding daarvan werd in 2003 ook een tak Digitaal Vertellen toegevoegd, voor het VMBO en de basisvorming. Het project resulteerde in een groot aantal korte online films, waarin leerlingen van het vmbo hun eigen verhaal vertellen en illustreren met beeld en geluid.

Verhalen vertellen is van oudsher de manier om herinneringen levend te houden, mythen en sagen door te geven en om elkaar tijdens lange winternachten te vermaken. Het vertellen van verhalen is een vaardigheid die vroeger zeer werd gewaardeerd. De kunst van het vertellen lijkt echter in deze tijd te worden bedreigd door nieuwere vormen van vermaak, waarvan de televisie wellicht de grootste impact heeft. Dat is jammer, want iedereen kent verhalen en vertellen blijft een van de meest directe en indringende manieren om deze met anderen te delen.

Waag werkte in dit project samen met Teleac/NOT en de Educatieve Faculteit Amsterdam (inmiddels Educatieve Hogeschool van Amsterdam). Het Center for Digital Storytelling in Berkeley trad op als adviseur bij het project.

Lessons Learned

  • Leerlingen zijn zeer gemotiveerd.
  • Persoonlijk en waargebeurd is een combinatie die werkt voor leerlingen uit de onderbouw.
  • Het groepsproces wordt in positieve zin versterkt door de intimiteit van het proces.
  • Leerlingen van de onderbouw gebruiken weinig abstracte beelden, oudere leerlingen neemt het gebruik van abstracte beelden toe.
  • Bijscholing van de docenten is noodzakelijk voor overdracht van de methode van Digitaal Vertellen.

Project duration

31 dec 2003 - 30 dec 2005

Partners

  • Teleac NOT
  • Center for Digital Storytelling
  • HvA Onderwijs en Opvoeding