Gaming klinkt wellicht als een tegenstrijdigheid als het gaat om ouderenzorg.

De toekomstverkenning “Play on, serious gaming voor de nieuwe generatie ouderen” (STT, 2011) toonde echter aan dat er een toekomst is voor serious gaming voor senioren om zowel het sociale, fysieke of mentale welzijn te vergroten.

Het voordeel van serious games zijn dat ze in de vertrouwde thuissituatie op een speelse manier worden gebruikt. Terwijl de gebruiker thuis met de game zijn balans verbetert, meet het apparaat of de balansoefeningen goed worden uitgevoerd en past de moeilijkheidsgraad daaraan aan. Het apparaat moedigt de gebruiker ook aan en in geval van nood kan er een zorg- of hulpverlener worden gewaarschuwd.

Senioren vormen een groeiende groep potentiële gebruikers van serious games als trainingsinstrument. Wereldwijd vergrijst de bevolking snel. Momenteel zijn de meeste games echter niet geschikt voor ouderen. Door kennis vanuit de technische-, bewegings- en revalidatiewetenschappen in samenwerking met innovatieve technische bedrijven en gebruikers in te zetten bij het ontwerpen van balansinterventies en gameontwikkeling kan een toepassing ontwikkeld worden gericht op specifieke seniorendoelgroepen. Deze toepassing kan zowel gebruikt worden in de thuissituatie als in revalidatie- en verpleeghuisinstellingen.

Tegenwoordig is er een groot aantal games op de markt die de fysieke activiteit stimuleren en vergroten. Beperkingen van deze games zijn dat ze doorgaans niet ontwikkeld zijn door en voor ouderen, en geen rekening wordt gehouden met doelgroep specifieke factoren. Er zijn weinig tot geen games waarbij is gekeken naar spelprincipes die ervoor zorgen dat gebruikers gemotiveerd raken en dat ook voor langere tijd blijven.

In onze ontwikkelmethodiek daarentegen staan de fysieke omgeving van gebruik, de gebruiker zelf en de door het gebruik van technologie opgeroepen nieuwe reacties centraal. Technologische ontwikkeling moet zich laten inspireren door de beoogde gebruiker(s) en de gebruikscontext, en een verbinding leggen tussen beleving, inhoud en technologie.

Wat deed het Creative Care Lab?

Het Creative Care Lab werkte samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) aan de ontwikkeling van een exergame (samenvoeging van exercise en gaming) die de balans traint bij ouderen om zo de kans op vallen te verkleinen. In dit project werd gewerkt in een iteratief ontwerpproces volgens ons Users as designers-principe: via co-creatie (met gebruikers uit de doelgroep) werden de concepten en prototypen ontwikkeld.

Project duration

15 jun 2012 - 31 dec 2013

Links

Financiers

  • Noaber Foundation
  • SPRINT

Partners

  • UMCG