Exergaming: van buzzword naar volwassenheid

Serious gaming, applied gaming, games4health; het zijn buzzwords die we de afgelopen jaren voorbij hebben horen komen. Gaming is (nog steeds) in, als we kijken naar het grote aantal game-studenten. Naast de games die op grote schaal, wereldwijd commercieel op de markt worden gebracht, is er ook een groep die game-toepassingen niet alleen ontwikkelt voor entertainment maar ook voor andere doeleinden.

Mike van Diest promoveerde op 15 februari 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen met 'Developing an exergaming for unsupervised home-based balance training in older adults' en is een van de eersten die academisch bewijs levert voor het gebruik van exergaming (samenstelling van exercise videogames). Het multidisciplinaire team, waarvan Van Diest deel uitmaakte en waarbij het Creative Care Lab betrokken was, ontwikkelde een schaatsgame als training voor senioren thuis.

Een van de interessantste vragen van Van Diest’s promotiecommissie was of de keuze voor de schaatsgame wel was ondersteund door de doelgroep, namelijk de senioren. Hij vermoedde en vreesde een technologiegedreven aanpak. Mike Van Diest antwoordde daarop dat hij de users as designers-methode had toegepast en dat de gebruikers vanaf het begin betrokken waren bij iedere stap in het ontwikkelproces.

Deze door Waag ontwikkelde methode is al bij het ontwikkelen van verschillende games toegepast. Zo is er in 2013 een drietal games ontwikkeld onder de naam Storyville games, die via de Appstore te downloaden zijn, om ouderen te ondersteunen langer zelfstandig thuis te wonen door hun sociale verbondenheid te vergroten. We ontwikkelen binnen het project Chasing - samen met de Radboud Universiteit en de Maartenskliniek - een game om Parkinsonpatiënten met behulp van gameprincipes te motiveren en te ondersteunen bij spraaktherapie thuis.

Het onderzoekstraject Exergaming, waarbij Van Diest tien ouderen de game zes weken thuis heeft laten testen met veelbelovende resultaten, wordt vervolgd in andere projecten zoals het door NUTS-OHRA ondersteunde Zelfie. Bij Zelfie onderzoeken Waag, UMCG en het Slotervaartziekenhuis hoe kwetsbare ouderen na een heupoperatie zelfstandig thuis kunnen revalideren met behulp van een motiverende game. Mike van Diest gaf het goede voorbeeld hoe van buzzword te komen tot academische bewijsvoering voor exergaming. We hopen daar de komende jaren nog veel meer van te vernemen zodat we met dat inzicht games ontwikkelen die niet alleen onderhoudend zijn maar daarnaast ook ons lichamelijk of geestelijk welzijn ondersteunen.

Exergaming - schaatsgame

Persbericht
Schaats-game helpt valpartijen voorkomen

Ouderen kunnen met schaatsbewegingen zichzelf thuis trainen om beter in balans te blijven en zo valpartijen te voorkomen. Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is daarvoor een bijzondere game ontwikkeld.

Met de game maken ouderen schaatsbewegingen voor een tv-scherm. Een camera registreert dat en toont hun bewegingen in een virtuele schaatstocht op het tv-scherm. Zo trainen ze uithoudingsvermogen en coördinatie. Na zes weken drie maal per week een half uur oefenen blijkt de balans bij een deel van de ouderen daadwerkelijk verbeterd. De onderzochte ouderen waren zeer enthousiast. Sommigen waren zo fanatiek dat ze zelfs meer oefenden dan nodig was. Ze kunnen zo thuis hun balans en coördinatie verbeteren.

De game is ontwikkeld door Mike van Diest (researchcentrum SPRINT/UMCG) die hier maandag 15 februari 2016 bij de Rijksuniversiteit Groningen op promoveerde. De game wordt nu verder ontwikkeld en wordt wellicht op de markt gebracht.

Gepubliceerd

Auteur

Sabine Wildevuur

project