Het Geheugenhuis was een eendaags mediafestival over herinneringen en hun invloed op de mens als individu en als collectief. Verhalen, herinneringen en identiteit, zowel persoonlijk als collectief, stonden centraal en werden in het licht geplaatst van maatschappelijke, culturele en technologische ontwikkelingen.

Het festival bood inzicht in de werking van het geheugen, het belang van persoonlijke en collectieve herinneringen én de rol van wetenschap, (beeldende) kunst, literatuur, theater, nieuwe media en mediatechnologie.

"Zie je dit huis? Iemand die er naar kijkt ziet alleen een huis, maar alles bevindt zich daarin, de gebaren, de geuren, de woorden van mijn leven" - Bernlef

Het Geheugenhuis was een interactief festival: naast luisteren en kijken, ook meemaken en doen. Er waren drie interdisciplinaire debatten, waarin een conflict centraal stond. Uit ieder debat volgden een of twee seminars. Hierin stond een onderwerp en inspirerende cases centraal van sociologen, antropologen, media experts, auteurs en kunstenaars. Daarnaast waren er publiek toegankelijke diepte interviews met belangrijke sprekers. Doorlopend werden cases en installaties, die een platform bieden aan oude en nieuwe vertellers en verteltechnieken, en geheugentesten getoond en was er plaats voor entertainment, films en documentaires. Ook waren er diverse workshops waarbij herinneringen en verhalen van bezoekers de input vormden.

Het Geheugenhuis richtte zich op een algemeen publiek en professionals uit de zorg, het onderwijs, cultureel erfgoed, de creatieve industrie, literatuur en de kunsten. Via hogescholen en universiteiten worden studenten geworven. Het festival vond plaats in Pakhuis de Zwijger aan de Piet Heinkade op zaterdag 18 april 2009.

Waag organiseerde het festival in samenwerking met partners uit verschillende disciplines. Projectpartners waren: Cultuurlab/Cultuurfabriek, Bonanza Films, Tamara Miranda, Hogeschool van Amsterdam/Instituut voor sociale en culturele beroepen, Mediagilde, Human.nl en Pakhuis de Zwijger. Douwe Draaisma was als ambassadeur en spreker bij het festival betrokken.

Project duration

31 dec. 2008 - 29 apr. 2009

Links

Publications

Partners

  • Hogeschool van Amsterdam
  • Cultuurfabriek
  • Pakhuis de Zwijger
  • Human.nl

Financiers

  • Mondriaan Fonds
  • Woonzorg Nederland