Kunnen we meer over onszelf leren door de ruimte te bestuderen? Hoe verder we gaan, hoe meer we geconfronteerd worden met het onbekende over onszelf. In lopend onderzoek exploreert menselijke activiteiten in de ruimte. Hierin worden maatschappelijke relevante scenario's voor menselijke activiteiten in de ruimte onderzocht. Specifiek wordt het potentieel van het leven op andere planeten onderzocht vanuit een sociaal, ecologisch en ethisch perspectief, en niet alleen het technologische.

Tot voor kort was de menselijke activiteit in de ruimte gericht op het verkennen van de diepste sferen van het universum en het observeren van zeldzame waarnemingen. Met een ontwikkeling van planetaire wetenschappen verschoof de aandacht naar de stoffelijkheid die in onze en andere zonnestelsels werd gevonden. Specifieke aandacht gaat naar de bio-handtekeningen, chemische fossielen die wetenschappelijk bewijs leveren van het verleden of het huidige leven. Met geavanceerde radartechnologieën en observatie-instrumenten kunnen we nu de diepe geschiedenis van planeten en hun manen bestuderen.

Bij Waag is Miha Turšič degene die dit onderzoek leidt en coördineert. Miha is de mede-oprichter van KSEVT, en ontving een eretitel bij Ars Electronica in Linz, wegens deelname aan een baanbrekende residency waarin ESA (European Space Agency) en AEC (Ars Electronica) Futurelab een eerste verblijf ooit voor een kunstenaar bij de ESA mogelijk maakten.

Leren van extreme leefomstandigheden

Extreme omgevingen lijken slechts extreem vanuit het menselijk perspectief. Vanuit een biologische observatie weerspiegelen ze de diepe complexiteit van tijd en ruimte. Het buitenaardse leven, of het bestaat of niet, vertegenwoordigt ecologische multipliciteit. Wij als mensen kunnen ze niet allemaal begrijpen en beheren. Wat we kunnen doen is van hen leren, wat ons een beter begrip van onze eigen leefomgeving kan geven.

Project duration

1 feb 2018 - 1 apr 2019

Team

Partners

  • ESA/ESTEC