iYou was een concept voor persoonlijke, mobiele data guide, die direct reflecteert op het mediagedrag van een mobiele telefoongebruiker. De applicatie zoekt, clustert en visualiseert data waarvan je niet eens wist dat het opgeslagen wordt. Het concept voor de iYou applicatie werd ontwikkeld in de Masterclass Mediafonds @Sandberg door Niels Schrader, Bert Kommerij en Jan van Bruggen en werd in samenwerking met Waag en ontwikkelaar Michal Ejdys verder aangescherpt en uitgewerkt.

Op smartphones wordt allerlei data vastgelegd die een beeld kunnen geven van het (media) gedrag van de gebruiker. Deze data wordt door iYou gevisualiseerd om de gebruiker zelf inzicht te bieden in de betekenis ervan. De visualisaties zijn te beschouwen als persoonlijke logo’s van de gebruikers die veranderen in de loop der tijd in lijn met veranderingen in gedrag.

In iYou werd een aantal aspecten van de hedendaagse media onder de loep genomen:

  • het (mobiele) communicatie gedrag als onderdeel van je identiteit;
  • zichtbaar maken welke data wordt vastgelegd in een als 'persoonlijk' beschouwde applicatie als een telefoon;
  • de mate van openheid van communicatie systemen en de wederkerigheid van de data verzameling (wat 'mag' ik als gebruiker met mijn eigen data, in hoeverre ben ik eigenaar).

Het project beoogde bij te dragen aan een groeiende mediawijsheid van de gebruikers van de applicatie. De huidige mediawijsheid discussie focust zich veelal op online gedrag en vooral de gevaren ervan. Mediawijsheid betreft echter alle kennis en vaardigheden en de mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, kritisch en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen – mobiel, online en anderszins. Een dynamische inkijk in het (communicatie) gedrag dat mensen bewust en onbewust vertonen is een interessante nieuwe invalshoek. Pas op het moment dat je inzicht in je eigen communicatie gedrag hebt, kun je bewust media inzetten.

Daarnaast beoogde het project tot een vernieuwing op het gebied van data visualisatie te komen door op onorthodoxe wijze en gepersonaliseerd data te clusteren en om te zetten in dynamische, persoonlijke logo’s.

De ontwikkeling van iYou werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mediafonds.

Project duration

31 dec. 2010 - 31 mrt. 2011

Partners

  • Niels Schrader
  • Bert Kommerij

Financiers

  • Mediafonds