KiiCS - Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science was een drie jaar durend Europees project waarin creatieve mensen, wetenschappers en jonge volwassenen werden samengebracht. Het project richtte zich op het stimuleren van creativiteit en innovatie door middel van nieuwe vormen van interactie tussen kunst en wetenschap.

KiiCS had de ambitie wetenschap dichter bij de samenleving brengen, in het bijzonder jongeren, door het creatieve karakter van de wetenschap te benadrukken en haar praktische toepassingen voor gezondheid, milieu en alle andere aspecten van het dagelijks leven te onderstrepen. Het project verbond innovatieve ideeën aan bedrijven en potentiële investeerders.

Elke partner heeft zijn eigen methode gebruikt om dynamische interacties tussen creatievelingen en wetenschappers te creëren. Interactieve workshops, mentoring activiteiten om nieuwe ideeën te ontwikkelen en hands-on experimenten hebben nieuw licht geworpen op de waarde van creativiteit om innovatieve producten en diensten (van muziek apps tot kunstsoftware en duurzame materialen) te creëren en, uiteindelijk, om de creativiteit en de wetenschap echt van toegevoegde waarde te maken voor burgers, studenten en bedrijven in Europa.

Het netwerk van KiiCS bestond uit 21 organisaties, waaronder kunst en wetenschap centra en samenwerkingsplatforms gevestigd in 19 steden uit 13 landen in heel Europa. De incubatiepartners van KiiCS waren: Science Gallery, Science Communication Observatory, Waag, Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle, Copernicus Science Center, The Arts Catalyst, Fondazione IDIS - Città della Scienza, Kapelica Gallery en The Tillt organisatie.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 288959.

Project duration

1 feb 2012 - 1 feb 2015

Links

Publications

Financiers