Om onze informatiemaatschappij de komende jaren succesvol te besturen is stevige kennis over technologische ontwikkelingen cruciaal. De Masterclass Netpolitiek is een unieke serie bijeenkomsten met sprekers van Amnesty International, Bits of Freedom, Open State Foundation, Internet Society, Waag Futurelab, Netwerk Democratie en het Racism and Technology Center.

Het doel is om (toekomstige) besluitvormers in de informatiemaatschappij actuele kennis, praktische handvatten en relevante voorbeelden te geven waarmee ze weloverwogen standpunten kunnen innemen. Er is veel ruimte voor informele uitwisseling en reflectie tijdens de bijeenkomsten. De Masterclass Netpolitiek levert unieke inzichten en brengt deelnemers in contact met een relevant netwerk van andere belanghebbenden uit allerlei verschillende disciplines.

De inhoudelijke programmering en organisatie van de masterclass zijn in handen van Sara Spaargaren (AI, Media and Democracy Lab), Marit Hoefsloot (Waag), Sander van der Waal (Waag) en Paul Suijkerbuijk (ISOC, The Greenland). De moderatie en begeleiding van de bijeenkomsten wordt verzorgd door Paul Suijkerbuijk.