Marit Hoefsloot, Waag.

Marit HoefslootConcept Developer

Marit is conceptontwikkelaar bij het Academy-team van Waag, waar ze werkt aan de ontwikkeling en uitvoer van de Public Stack Academy. 

In projecten als ACROSS, Mobifree en Verantwoorde Businessmodellen doet Marit onderzoek naar waardengedreven digitale platforms en hun onderliggende bedrijfsmodellen. Hierbij bouwt ze voort op het Public Stack-model en zet ze de waarden inclusie en equity centraal in het ontwerpproces. In de Public Stack Academy vertaalt ze deze theoretische waarden naar praktische principes, waarbij ze graag gebruik maakt van methoden in co-creatie en Art of Hosting. Als gecertificeerd yogadocent begint ze haar workshops graag met een yogaoefening en geeft ze wekelijks yogales op kantoor. Daarnaast past Marit haar enthousiasme en betrokkenheid toe in de Ondernemingsraad. 

Aan de Amsterdam University College ontwikkelde Marit een voorliefde voor de filosofie van technologie. Dit zette ze voort tijdens de MSc Philosophy of Science, Technology and Society and de UTwente. Tijdens haar studie, is Marit betrokken geweest bij de oprichting van educate., een NGO voor grassroots onderwijsprojecten in Honduras.

Lopende projecten

Man op zijn telefoon in de metro
Future Internet Lab

Mobifree

Mobifree wil verandering teweeg te brengen in de ontwikkeling en het gebruik van mobiele software in Europa door burgers, bedrijven, non-profitorganisaties en overheden.
Mensen die aan een tafel met een workshop bezig zijn. Ze praten met elkaar en op tafel ligt een vel papier met stiften ernaast.
Future Internet Lab

Verantwoorde Businessmodellen

In dit project onderzoeken Waag en HvA de condities voor digitale publieke ruimten en de fundamentele aspecten van een verantwoord businessmodel.
Masterclass Netpolitiek, Waag, 2022
Future Internet Lab

Masterclass Netpolitiek 2022

Samen met ISOC organiseert Waag een jaarlijkse Masterclass Netpolitiek waar mensen die werken aan de digitale samenleving leren over onderwerpen als digitale transparantie, publieke waarden op het internet en besluitvorming over grote technologieplatforms.
VU Humanitieslab, Waag, 2022, Gunnar Ridderström via Unsplash
Future Internet Lab

VU Humanities Lab

In opdracht van de VU doet Waag een verkenning naar digitale middelen die door de geesteswetenschappen ingezet kunnen worden. Welke ‘digitale taligheid’ hebben studenten nodig om gebruik te maken van deze middelen?
Platformcoöp Accelerator-programma
Commons Lab

Platformcoöp Incubator

Samen met de Commons Network werkt Waag aan een Platformcoöp Accelerator-programma dat startende initiatieven op het gebied van gemeenschapseconomie met elkaar verbindt en verder brengt.
Politiedrones en ethiek - Christopher Burns via Unsplash
Future Internet Lab

Politiedrones en ethiek

De politie gaat meer drones inzetten. Daarom organiseert Waag gesprekken met burgers, om morele argumenten voor en tegen te onderzoeken.
Thermo-staat
Smart Citizens Lab

Thermo-staat

Samen met bewoners, onderzoeksjournalisten en wetenschappers onderzoekt Waag de gevolgen van hittestress op het leefklimaat van bewoners.
Evening air traffic in Europe
Future Internet Lab

ACROSS

ACROSS richt zich op privacy-vriendelijke gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten van EU-lidstaten.