NLroute biedt een zevental routes door het Nederlandse landschap die de bezoeker meenemen door het Nederlandse landschap voorbij het bekende. Routes die de rijke variatie in het landschap zichtbaar maken. En de relatie belichten tussen landschap en Nederlandse identiteit. De NLroutes verbinden de nationale landschappen en parken.

Een eerste pilotroute werd ontwikkeld in samenwerking met de provincie Overijssel. Het NLroute-team heeft Waag gevraagd een aantal co-creatiesessies met (lokale) betrokkenen te organiseren om de pilot concreet uit te werken.

Interessant aspect van het NLroute-concept is de blik waarmee het team, met deels andere dan puur Nederlandse culturele achtergronden, naar het Nederlands landschap kijkt; aspecten die niet alle Nederlanders (meer) zien maar die ook voor de buitenlandse bezoeker een interessante kijk op de Nederlandse DNA geven. De dominantie van familiebedrijven in agrarisch gebied, grondstoffen die in historische, hedendaagse en ook in (toekomstige) productontwerpen worden gebruikt, de solitaire boom in het weiland als kenmerk voor grootgrondbezit.

Project duration

1 feb 2015 - 1 mei 2015

Links

Partners

  • NLroute
  • Provincie Overijssel
  • 7scenes