Sinds 2017 zet de politie drones in. Bijvoorbeeld bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid (zoals bij demonstraties), voor hulpverlening zoals bij verkeersongevallen, en voor forensische opsporing, zoals bij zoekacties naar vermiste personen. Het gebruik van drones neemt toe, en de politie is van plan ze de komende jaren vaker in te zetten. Het doel is elke regionale eenheid uit te rusten met een drone.

De eenheden moeten zelf beslissen wanneer en waarvoor ze hun drone gaan inzetten. De agenten worden opgeleid in de techniek én in de ethische afwegingen die gemaakt moeten worden bij de inzet van drones. De Nationale Politie ontwikkelt daarom een ethisch afwegingskader voor deze eenheden. Hierin wil ze de perspectieven van burgers meenemen.

Waag en Het Nieuwe Trivium organiseren in het project Politiedrones en ethiek daarom gesprekstafels, waarbij aan de hand van concrete voorbeelden onderzoek gedaan wordt naar de opvattingen van burgers en de momenten waarop hun meningen veranderen. Welke waarden liggen aan deze meningen ten grondslag?

De gesprekstafels zullen input leveren voor het ethisch afwegingskader dat de politie opstelt voor de inzet van drones in de wijk, in de stad en op het platteland. De resultaten worden verwerkt in een overzicht van argumenten en overwegingen, waarmee politieagenten rekening moeten houden bij de inzet van drones.

Waag werkt in dit project samen met Het Nieuwe Trivium, een organisatie van filosofische practici. Waag ondersteunt Het Nieuwe Trivium bij de voorbereiding, het houden en het analyseren van de gesprekken met focusgroepen.

Project duration

12 jan 2022 - 30 apr 2022

Team

Financiers

Partners