Register van de Dag van Gister was een uitdagend verhalenproject voor senioren, met een fysieke en een virtuele component. Het project mixte het klassieke verhalen vertellen met andere vormen van vertellen die nieuwe media bieden. Met de ervaringen uit het eerste project werd Register van de Dag van Gister in 2009 doorontwikkeld en opgeschaald door Kunstgebouw, Probiblio, Waag en Cultureel Erfgoed Noord-Holland.

In het Register vertelden senioren via het Verhalenkabinet, een zeer toegankelijk, rondreizend mediameubel, hun persoonlijke verhalen. Op de bijbehorende website ontdekken de deelnemers nieuwe verhalen, waarop zij kunnen reageren. In samenwerking met scholen werd ook een educatief programma rond de seniorenverhalen ontwikkeld. Deze interactie maakte Register een inspirerend en intergenerationeel project. Register van de Dag van Gister ontleende zijn titel aan een hoofdstuk uit Douwe Draaisma’s boek over de werking van het geheugen:

Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt.

Waag startte in 2009 met het ontwikkelen van een nieuw prototype van het Verhalenkabinet voor de pilots die bij twee bibliotheken plaatsvonden. ProBiblio werkte aan het uitwerken van het begeleidingsprogramma, om Register van de Dag van Gister zo goed mogelijk uit te kunnen voeren in de bibliotheek. In samenwerking met docenten ontwikkelden Kunstgebouw en Cultureel Erfgoed Noord-Holland een educatief programma rondom Register van de Dag van Gister.

In het educatief programma ontmoeten senioren en jongeren elkaar en maakten zij kennis met elkaars verleden, heden en toekomst. De jongeren en de senioren werkten toe naar een gezamenlijk eindproduct: een digitaal foto-essay met voice over. Het verhaal van de senior stond daarbij centraal. 

In totaal werden zeven exemplaren van het Verhalenkabinet in gebruik genomen in bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland en in de regio Eemland.

Project duration

31 dec. 2008 - 31 aug. 2011

Links

Publications

Partners

  • ProBiblio
  • Cultuurcompagnie Noord-Holland
  • Kunstgebouw

Financiers

  • VSB Fonds
  • RCOAK
  • Provincie Noord-Holland
  • Provincie Zuid-Holland