Om bestaande woningen energiezuiniger te maken worden in de sociale woningbouw grootschalige renovatieprojecten opgezet. Het uiteindelijke effect van de bouwkundige maatregelen op het energieverbruik is voor een groot deel afhankelijk van het gedrag van de bewoners.

In het project ‘Smart Retrofitting for Urban Housing’ onderzoeken Wageningen Universiteit, Ymere en Waag wat het effect is als bewoners middels een kort co-creatie traject worden betrokken bij de planvorming. Bewoners en specialisten van Ymere ontwikkelen gezamenlijk het zogenaamde voorkeursscenario.

Doel is om renovatie- en isolatiemaatregelen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij gedrag en wensen van de bewoners. Waag is in dit project verantwoordelijk voor het co-creatietraject in Amsterdam. Ymere stelt het renovatieproject van een aantal kleinere complexen hiervoor ter beschikking.

Lees over de uitkomsten van het project in deze publicatie

De Wageningen Universiteit doet tot en met 2019 vergelijkend onderzoek naar aanpak en impact van renovatietrajecten in sociale woningbouw in Amsterdam en Mianyang (China).

Project duration

1 sep 2015 - 1 okt 2019

Publications

Team

Financiers

  • NWO
  • AMS Institute

Partners

  • Wageningen University & Research
  • Ymere
  • Chinese Academy of Social Sciences