'Snoezelen' is een veelgebruikte methode om meervoudig gehandicapte mensen op een prettige manier zintuiglijke ervaringen aan te bieden. De methode is in de jaren zeventig ontwikkeld in Nederland en wordt sindsdien over de hele wereld met succes toegepast. Het woord snoezelen is een samentrekking van 'snuffelen' en 'doezelen'. In een daarvoor speciaal ingerichte ruimte, de snoezelkamer, kunnen patiënten/cliënten en hun begeleiders in alle rust én in hun eigen tempo zintuiglijk worden geprikkeld.

In verschillende studies is aangetoond dat de kwaliteit van leven van meervoudig gehandicapte mensen aanzienlijk wordt verbeterd door regelmatig te snoezelen. Echter, een snoezelkamer is een dure investering en voor veel instellingen financieel niet haalbaar. Verder kost het begeleiders veel tijd om iemand naar de snoezelkamer te brengen en is de snoezelkamer niet altijd beschikbaar. Tevens dreigt door ontwikkelingen in de zorg het tekort aan personeel toe te nemen terwijl er juist behoefte is aan intensieve zorg op maat voor meervoudig gehandicapten. Al deze factoren dragen ertoe bij dat er behoefte is aan een 'mobiel snoezelobject' Snoozy, dat buiten de snoezelkamer individueel kan worden ingezet.

Waag werd door de Stichting Cordaan Ago benaderd om een mobiele en interactieve toepassing te ontwikkelen voor mensen met een meervoudige handicap met als doel:

  • Meervoudig gehandicapten een zinvolle ervaring bieden door de zintuigen te stimuleren op een manier die past bij hun individuele mogelijkheden en gemoedstoestand;
  • De verzorgers te ondersteunen in het contact met hun patiënten/cliënten en tevens de verzorgers te ontlasten in hun werkzaamheden;
  • Onderzoek naar non-verbale, affectieve interactie.

Op basis van vooronderzoek, interviews met de begeleiders en studie naar bestaande snoezelobjecten heeft Waag een aantal mock-ups ontwikkeld op basis van rapid prototyping in het Fablab. De ontwikkelde objecten nemen de reacties van de gebruiker waar met behulp van sensoren en past daarop de stimuli aan. Ze zijn licht en makkelijk verplaatsbaar en zodoende kunnen begeleiders hun patiënten/cliënten eenvoudig overal op het dagcentrum een snoezelervaring aanbieden. De objecten ondersteunen de begeleiders in het activeren van en de interactie met meervoudig gehandicapte mensen gedurende de dag.

Project duration

3 sep 2008 - 1 nov 2009

Publications

Partners

  • Cordaan
  • Fablab Nederland