Het Spaarne Gasthuis wil aanvullende en innovatieve dienstverlening voor ouderen ontwikkelen, een belangrijke doelgroep voor het gasthuis. Gezien eerdere positieve ervaringen organiseerde het ziekenhuis een hackathon om, vanuit perspectief van patiënt en zorgprofessional, ruimte voor verbetering te ontdekken en benutten. Waag hielp het ziekenhuis bij het vormgeven van deze hackathon.

Het Spaarne Gasthuis streeft ernaar een senior-vriendelijk zienkenhuis te zijn. Hier is de zorg afgestemd op de beleving en behoeften van ouderen en de afstemming met eerstelijns zorgprofessionals is geborgd. Dit vraagt om innovatieve dienstverlening. Onder dienstverlening rekenen we meerdere zaken, zoals de inrichting van het interieur (bewegwijzering, hoogte balie, etc.) maar ook over het aanpassen van behandeltrajecten om deze efficiënter en nog gebruikersvriendelijker te maken.

Om verandering teweeg te brengen is eigenaarschap cruciaal. Het Spaarne Gasthuis onderschrijft dit: het is belangrijk dat medewerkers direct betrokken zijn bij de (ontwikkeling van) innovatie. Omdat zij de nieuwe werkwijzen moeten uitvoeren en omarmen, maar ook omdat veel medewerkers creatieve ideeën hebben hoe dienstverlening verbeterd kan worden.

Een hackaton bood medewerkers de mogelijkheid deze ideeën in te brengen en eigenaarschap op te bouwen. Daarnaast daagde het werken in multidisciplinaire teams (tijdens de hackaton) medewerkers uit om, samen met de patiënt, op hun eigen handelen te reflecteren en kritische vragen te stellen over de huidige werkwijze. De doelstelling waar de hackathon aan moet bijdragen was dan ook tweeledig:

  1. Het creëren van draagvlak en eigenaarschap rondom senior-vriendelijke zorg;
  2. Het ontwikkelen van concepten van oplossingen of vernieuwingen rondom senior-vriendelijke zorg.

Project duration

1 jan 2018 - 30 apr 2018

Financiers

  • Spaarne Gasthuis

Partners

  • Spaarne Gasthuis
  • miniFabLab