Het doel van het project Studiolab - Utopian Practices was het versterken van de inter- en transdisciplinaire samenwerking tussen kunst en wetenschap om tot innovatie te komen van het publieke debat over biotechnologie.

Dialoog

In het lab ontmoetten kunstenaars, geesteswetenschappers en natuur- en levenswetenschappers elkaar in samenwerkingsprojecten volgens de nieuwe methodiek 'Sondes voor debat' (beschreven in The book of Probes van Marshal McLuhan).

Een kenmerk van deze methode is dat de dialoog wordt opgezocht met de samenleving als geheel door actuele maatschappelijke kwesties en uitdagingen te koppelen aan innovaties in de wetenschap. De meerwaarde van de methodiek is dat kunstenaars en wetenschappers door een praktische en hands-on samenwerking het debat voeren over mogelijke maatschappelijke toepassingen van deze innovaties. De resultaten van het project kunnen vorm geven aan een nieuwe maatschappelijke dialoog over de ethische dimensie van (bio)technologie vanuit een gezamenlijke en wederkerige verantwoordelijkheid van kunstenaars, levenswetenschappers en geesteswetenschappers.

Biokunst

Anna Dumitriu, Adam Zaretsky en Richard Pell, drie vooraanstaande vertegenwoordigers uit de internationale Biokunst stroming, werkten aan grensoverschrijdende projecten – vaak in laboratoria – waarbij zowel kunst, wetenschap als ethiek worden uitgedaagd. Dumitriu brengt in heel Europa Biokunst-projecten voor medisch-ethische en wetenschappelijk-ethische toetsingscommissies om hun toelaatbaarheid te bespreken; Zaretsky werkt ondermeer aan een transgene ‘anti-reductionistische’ plant (Arabidopsis); Pell stroopt Europa af naar wel en niet-transgene ‘post-natuurlijke’ organismen (planten en dieren wiens erfelijkheid beïnvloed is door menselijk toedoen) voor zijn Institute of Post-Natural History.  

Studiolab was een intiatief van Waag’s Open Wetlab in samenwerking met de Universiteit van Leiden – The Arts & Genomics Centre en Wageningen Universiteit – BioSolar Cells, ondersteund door het Ministerie van OCW – Innovatie cultuuruitingen.

Project duration

31 jan 2010 - 31 dec 2012

Financiers

Partners

  • Universiteit van Leiden
  • Arts and Genomics Centre
  • Wageningen University & Research