Na de klimaatrampen in de jaren dertig van de 21ste eeuw verdween het westen van Nederland onder het zeewater. Op het nieuw ontstane Waddeneiland Zaankogerland doet historica Stientje Molenaar onderzoek naar gedragen en huishoudelijk textiel na de Grote Overstroming. Het is het jaar 2090. Textiel is het kostbaarste bezit in een mensenleven.

Op het fictieve Waddeneiland Zaankogerland bij Koog aan de Zaan (een buitendijks gebied dat door aanslibbing hoger ligt dan de rest van Nederland) zijn bewoners erin geslaagd om een groot deel van hun textiel zelf te produceren. Uitzet 2090, een polder-science fiction-project, is het prototype van een Zaankoger textielcollectie bestaande uit lijfgoed, beddengoed, tafelgoed, badgoed en todden. Het textiel is duurzaam, afvalvrij, milieuvriendelijk en grotendeels op het eiland geproduceerd. Het project gaat over het tonen van prototypes die in 2090 geproduceerd, gedragen en gebruikt worden op Zaankogerland. In samenwerking met Waags TextileLab Amsterdam verkent kunstenaar Teresa van Twuijver de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën vanuit de kernwaarden open, eerlijk en inclusief. UITZET2090 is een staalkaart en stijlkamer van huisgemaakt textiel. Het erfgoed wordt gecombineerd met digitale technologieën. Waags TextileLab Amsterdam deelt haar expertise op het gebied van duurzame alternatieven voor de mode- en textielindustrie. UITZET2090 wil de gewone mens informeren en inspireren over nieuwe en potentiële ontwikkelingen in mode en textiel.

Bekijk de trailer van UITZET2090

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie - Open Oproep voor Talent #2.