TextileLab Amsterdam
Circl BY
make

TextileLab

Het TextileLab zoekt naar relevante kansen op het gebied van textiel, mode en materialen en heeft als doel hiermee maatschappelijke verandering te bewerkstelligen. Vanuit verschillende invalshoeken richt ze zich op textiel. Het lab doet materiaalonderzoek, dat wordt ondergebracht in het materiaalarchief. Ze onderzoekt huidige en historische fabricageprocessen en innoveert eeuwenoude ambachtstechnieken. Met behulp van onder meer digitale fabricage en biotechnologie ontwikkelt het TextileLab nieuwe, innovatieve materialen en doen we onderzoek naar de concrete toepassing ervan. Ze onderzoekt en bevordert circulariteit, duurzaamheid en gelijkheid in de mode-industrie. Ze biedt daarbij ruimte en ondersteuning aan ontwerpers en kunstenaars. 

Het TextileLab slaat de brug tussen textiel en technologie en innoveert de traag veranderende mode-industrie.

In de jaarlijkse Fabricademy brengt ze haar technieken, kennis en productieprocessen over op de deelnemers, en werkt ze aan innovatieve bedrijfsmodellen. Fabricademy vindt door middel van distributed learning in tientallen labs tegelijkertijd plaats, verdeeld over de hele wereld. Het TextileLab ontwikkelde een deel van het curriculum en verzorgt jaarlijks een deel van de lessen. Daarnaast organiseert het lab exposities en workshops, en nemen de leden geregeld deel aan debatten. Door haar strategieën open-source te delen en zich te richten op alle betrokkenen in de textielketen, slaat het TextileLab de brug tussen technologie en textiel en innoveert ze de traag veranderende mode-industrie. Zo creëert het lab een sterke gemeenschap van makers, die met elkaar verbonden worden en wiens interdisciplinaire aanpakken worden ondersteund.