Steeds vaker vernemen we in de media over doorbraaktechnologie op het terrein van de zogenaamde Life Sciences: het onderzoek naar de genetische grondslagen van het leven en de toepasbaarheid van gemodificeerde organismen in de gezondheidszorg, voedingsindustrie en bij defensie.

Hardware, software en wetware (de genetische bouwstenen van levende organismen) worden gecombineerd tot nieuwe toepassingen, hetgeen urgente vragen over esthetiek en ethiek, over nut en noodzaak, over de grenzen tussen leven en dood oplevert.

Convergerende codes – hard-, soft- en wetware – en de culturele en maatschappelijke consequenties daarvan behoren tot een nieuw terrein dat Waag wil onderzoeken. Life Sciences beloven een enorme impact op onze samenleving uit te gaan oefenen. Bijna vanzelfsprekend trekken de Life Sciences de aandacht van kunstenaars, als nieuw terrein van betekenis en representatie, en trekken ze de aandacht van ontwerpers om zijn nieuw materiaal en toepassingen. Om dat terrein grondig te onderzoeken werkte Waag samen met de Amerikaanse kunstenaar-wetenschapper Adam Zaretsky.

Met de residency van Zaretsky in 2009 onderzocht en besprak Waag de ontwerpproblematiek van het terrein van de Life Sciences met zowel een breed publiek alsook met kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers. Zaretsky gaf cursussen in wat het betekent om artistiek en wetenschappelijk te werken en ontwerpen met levende organismen als materiaal. Voor de residency werd de VivoArts School for Transgenic Aesthetics Ltd. (VASTAL) opgericht. VASTAL was een tijdelijk onderzoeks- en opleidingsinstituut en organiseerde gedurende 2009 diverse cursussen, lezingen en performances. Op die wijze werd er een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke discussie over de impact van Life Sciences op het dagelijks leven.

Een belangrijk doel is deze vorm van kunst-wetenschap toegankelijk te maken voor een algemeen publiek, en dit publiek de middelen te geven om hun eigen gedachten te vormen en experimenten te doen. De wijze waarop die experimenten door Adam Zaretsky werden gepresenteerd dragen sterk bij aan de demystificatie. De weerslag van deze residency is te vinden op het speciale videokanaal op Vimeo.

Project duration

28 feb. 2009 - 30 nov. 2009

Links

Publications

Financiers

  • Fonds21
  • Mondriaan Fonds