• This project has been completed

Waag Open Space

Duration: -

De Waag op de Nieuwmarkt in Amsterdam is van oudsher een ontmoetingsplaats voor kunstenaars, ontwerpers, ontwikkelaars, studenten en wetenschappers, bedrijfsleven, media critici, hackers en beleidsmakers. Waag Open Space faciliteerde creatieve ontmoetingen binnen ons publieksprogramma.

Als spin in het web zien we het als onze taak om strategische ontmoetingen te organiseren en een platform te bieden aan groepen jonge en talentvolle makers en denkers. Hiermee stimuleren we crossovers tussen verschillende netwerken en disciplines waardoor nieuwe inzichten ontstaan en het gedachtengoed van kunstenaars ook in andere disciplines tot wasdom komt.

Waag Open Space werd mede mogelijk gemaakt door het AFK.

Thumbnail