Breien, weven en vilten: kinderspel! 

Met het project WEAVE - ZigZag stimuleerden we kinderen, hun families en leerkrachten meer over Europees cultureel erfgoed te leren. Met als belangrijkste middel de evenementenreeks ZigZag, waarin de textiele kunsten centraal stonden.

Waarom textiel en technologie?

Textiel heeft, naast haar industriële functie, een rol in het conserveren van cultureel en sociaal erfgoed en geeft uiting aan levensstijlen, geografische gebieden, geschiedenis, tradities, waarden en symbolen. Daarmee is textiel bij uitstek geschikt om cultuurhistorische waarden mee te belichten. Kunstenaars kregen binnen dit project een belangrijke functie bij het (her)introduceren van ‘vergeten’ ambachtelijke technieken én nieuwe toepassingen; zoals het gebruik van ‘smart textiles’ en digitale fabricage.

Voor wie?

ZigZag richtte zich op 3 tot 12-jarigen, hun families en leerkrachten. In het project werkten kinderen samen met kunstenaars en musea en leerden al doende over materialen, technieken en de historische en culturele achtergrond van de textiele industrie. De doelgroep wordt gestimuleerd om textiele kunstvormen te ontdekken en leerden spelenderwijs meer over Europees cultureel erfgoed.

De kinderen werden betrokken bij deze onderwerpen met de inzet van niet-formeel onderwijs: in creatieve werkplaatsen gingen zij hands-on aan de slag samen met kunstenaars. Ze ontwikkelden hun creatieve vaardigheden en leerden door te doen. ZigZag dichtte zo een gat in het onderwijssysteem om de toekomstige generatie beter te informeren over cultureel erfgoed, textiele kunsten, fabricagetechnieken en ‘smart textiles’. Het project sloot hiermee goed aan bij onze Fabschool-gedachte.

Events
Binnen ZigZag werden drie collectieve textiele kunstwerken gemaakt door de kinderen, kunstenaars, ontwerpers en medewerkers van diverse musea. Dit gebeurde tijdens drie vrij toegankelijke evenementen in Nederland, Bulgarije en Italië. Ter voorbereiding op de evenementen leerden kinderen in twaalf educatieve sessies over de verschillende (technische) aspecten van textiel.

Naar aanleiding van het project werd een Best Practices Guide opgesteld die gedeeld kan worden met andere musea. En er werd een fototentoonstelling gemaakt die het proces weergeeft. Het project bood daarnaast trainingsmogelijkheden en kansen voor kennisuitwisseling voor betrokken museum- en projectmedewerkers.

ZigZag was een initiatief van Waag, Museo dei Bambini Società Cooperativa Sociale Onlus (Explora) in Italië en Association Art Land (Art Land) in Bulgarije.

Naast deze drie organisaties waren nog zeven andere Europese instellingen betrokken: Imaginosity Dublin Children's Museum, Museum of Macedonia, Istanbul Toy Museum, Associazione Le Arti Tessili, Hands on! International, Sofia University St. Kl. Ohridski en Università Sapienza. Binnen dit project was Waag verantwoordelijk voor de projectcoördinatie, implementatie en de creatieve invulling van ZigZag in Nederland.

Het ZigZag event in Amsterdam werd mede ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie en Aedes Liefdewerk.

Dit project werd ondersteund door het Cultuur Programma (2007-2013) van de Europese Unie (EU) onder grant agreement n° 2013-224/001-001 CU7 COOP7

Thumbnail

Project duration

31 jul. 2013 - 30 mrt. 2015

Links

Publications

Partners

  • Art Land
  • Explora

Financiers

  • EACEA
  • Fonds voor de Cultuurparticipatie
  • Aedes Liefdewerk