• This project has been completed

Zichtbaar slimmer

Duration: -

Datafysicalisatie voor de 21ste eeuw

Data is overal, maar de groeiende hoeveelheid data leidt niet altijd tot meer inzicht. Datafysicalisaties zijn tastbare weergaves van deze data. Een representatie die je kunt bekijken en aanraken. Dat maakt de data een stuk makkelijker te begrijpen en te ervaren.

In het project 'Zichtbaar slimmer' onderzoeken de Hogeschool van Amsterdam en Waag de potentiële waarde van datafysicalisatie voor het basisonderwijs. 

Waag heeft voor dit project een datafysicalisatie-workshop ontwikkeld. Deze workshop is gegeven in de bovenbouwgroepen (groep 7/8) van de St. Janschool in Amsterdam. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken tijdens deze workshop hoe het fysiek maken van data bijdraagt aan het ontwikkelen van communicatievaardigheden, kritisch denken en creativiteit van de kinderen.