Rosalie Bak alternatieve foto

Rosalie BakUrban Ecology Lab Lead

Rosalie Bak was lead van het Urban Ecology Lab (in ontwikkeling) bij Waag. Ze is geïnteresseerd in de relationele verhouding van de mens en haar omgeving. Vanuit haar achtergrond als vormgever van bio-based materiaal en ervaringsgericht kunstenaar probeert ze de levende stad op een andere manier invoelbaar en inzichtelijk te maken.

Binnen het Urban Ecology Lab werkte ze samen met kunstenaars, buurtbewoners, wetenschappers en gebiedsontwikkelaars aan het bevragen, vormgeven en kweken van een biodiverse stad. Een waarin verschillende levensvormen samen leven en -werken, en waar stadsmaken bij uitstek iets is iets is dat je samen mét het meer-dan-menselijke leven kunt doen. Dit deed Rosalie onder meer voor het EU-project T-Factor, waarin 'de kunst van het waarnemen', fieldnoten en co-creatie met levende gemeenschappen centraal staan.

Rosalie bestudeert de ‘leer van de tast en contact’ aan de Academie voor Haptonomie, maakt collages en werkt vanuit haar Studio Rosalie Bak als gastdocent.