Thais Costa

Thais CostaFuture Heritage Lab Lead

Thais Costa was de lead van het Future Heritage Lab bij Waag. Hier onderzocht ze de rol van erfgoed, culturele identiteit en artistieke uitingen als drijvende krachten achter maatschappelijke ontwikkeling en verandering. Als lab lead ontwikkelde ze de strategie van projecten en coördineerde ze de samenwerking tussen de internationale partners, waarbij ze zich richtte op participatie, delen en leren. Ze was pilotcoördinator van het project Centrinno en ontwikkelde voorstellen over 'digitally born heritage'.

Voor Thais naar Waag kwam, werkte ze in de internationale ontwikkelingssector, met een focus op onderwijsprojecten die ontworpen zijn aan de hand van co-creatie. Ze vindt de menselijke ervaring en het bieden van meerdere perspectieven zeer belangrijk bij het identificeren en oplossen van de complexe problemen in de samenleving. Thais studeerde product design en museumstudies. Ze is specifiek geïnteresseerd in het gebruik van nieuwe technologie in de creatieve industrie.