ANBI-informatie

Stichting Waag Society (Waag) is opgericht op 1 december 1994. De stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen); onze werkzaamheden dienen een algemeen belang en kennen geen winstoogmerk.

Op deze pagina hebben we de informatie verzameld ten behoeve van de ANBI-status.

Beleidsstukken

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
(statuten, art. 2 - laatste wijziging 16 november 2005)

  1. ​De stichting stelt zich ten doel: het creëren van een forum en een podium voor openbaar onderzoek en publieke evenementen op het gebied van de culturele, sociale en wetenschappelijke ontwikkelingen van de oude en nieuwe media, alles in de meest ruime zin van het woord, alsmede het beheren van het monument 'De Waag' gelegen aan de Nieuwmarkt 4 te Amsterdam.
  2. De stichting tracht dit doel te bereiken door verbindingen tot stand te brengen tussen oude en nieuwe media. De stichting brengt daartoe mensen uit het bedrijfsleven, educatie, kunst, maatschappelijke en culturele organisaties, overheid en het openbare leven bijeen op basis van werksessies en publieke evenementen, publicaties en producten.
  3. Binnen haar doel kan de stichting al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt.

Activiteitenverslag

Het meest recente activiteitenoverzicht is het Jaarverslag 2020 (pdf).

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Liesbet van Zoonen - Voorzitter Raad van Toezicht
  • Hans Rob de Reus - Penningmeester Raad van Toezicht
  • Pauline Westendorp - Algemeen lid Raad van Toezicht
  • Haydee Sheombar - Algemeen lid Raad van Toezicht

Contactgegevens, KvK-nummer, RSIN

Waag
Nieuwmarkt 4
1012 CR Amsterdam

Postadres:
Sint Antoniesbreestraat 69
1011 HB Amsterdam
T +31 (0)20-5579898

KvK Amsterdam nr. 41214445
RSIN 040.11.266